Fra højskole til folkeskole: Hvad er ‘god stil’ online?

Nyheder

Hvor meget kan du tillade dig på sociale medier? Og hvor går grænsen for digital mobning? De spørgsmål diskuterede folkeskoleelever og højskolelever, da elever fra Krogerup Højskole underviste 5. og 8. klasse i god digital stil.

Tonen på de sociale medier er hård, private billeder deles i upassende offentlige online-rum, og digital mobning har alvorlige konsekvenser. Men hvad kan man gøre ved det? 20 elever fra faget ’Det Digitale Menneske’ på Krogerup Højskole, tog sagen i egen hånd og har netop afsluttet et samarbejde med den lokale folkeskole, Langebjergsskolen. Højskoleeleverne underviste fire klasser, to 5. klasser og to 8. klasser, under overskriften ’Hvad er god stil online?’.

Ærlighed og øjenhøjde
Ida Højrup Petersen er elev på ’Det Digitale Menneske’ og underviste med et par af sine kammerater 5.B. Undervisningen tog udgangspunkt i højskoleelevernes ærlige og modige historier fra episoder, hvor de selv har oplevet digital mobning på egen krop. Og ved at bruge sig selv som ærlige eksempler fik de elevernes opmærksomhed, fortæller Ida.

”Vores personlige historier interesserede dem meget. Der var den her intense stilhed, der opstår, når de lyttende virkelig er opslugte. Det var nemt at se, at de selv kunne mærke og genkende knuden i maven, man får når man oplever mobning.”

Med efterfølgende leg og diskussion blev der åbnet op for den ærlige snak om bordene. Flere af eleverne havde oplevet digital mobning enten mod sig selv eller mod en i omgangskredsen. Og øjenhøjden og åbenheden var nøglen til ærlighed hos 5. klasserne.

”Det fyldte klart meget for dem, og de havde allerede en fornemmelse af, hvordan man bør opføre sig på nettet. Men erkendelsen af at bør og gør ikke altid hænger sammen, og at vi gjorde det helt legalt at tale om det svære emne, tror jeg var nyt for dem. Jeg tror, de fik mere ud af vores uperfekthed, end de ville have gjort, hvis vi dunkede dem i hovedet med nogle regler”, fortæller Ida Højrup.

Brug for digital dannelse på skoleskemaet
Mikkel Vinther, der underviser på ’Det Digitale Menneske’, oplever netop ærligheden og øjenhøjden som den store styrke ved, at de unge højskoleelever underviser folkeskoleeleverne:

”Som en slags ældre søskende kan højskoleeleverne være med til at gøre den svære og ømtålelige diskussion tilgængelig, og med den grundlæggende viden, de allerede har fra vores egen undervisning, kan de være en slags digitale ambassadører for folkeskoleeleverne. I øjeblikket står vi med en hel generation af unge, der lever store dele af deres liv online, men hvor snakke om digital trivsel og viden om digitale kompetencer desværre ikke bliver prioriteret. Derfor er det helt nødvendigt, at vi får skabt rum i skolesystemet i Danmark, hvor der er plads til at diskutere digital dannelse.”

Den betragtning er Ida enig i. Efter forløbet med ’Det Digitale Menneske’ og samarbejdet med Langebjergsskolen er hun ikke i tvivl om, at vi står over for en udfordring:

”Det er blevet meget synligt for mig, at vi fremover, i vores samfund, virkelig skal huske, at digital kunnen ikke bare automatisk skaber digital dannelse. Nogen har et ansvar for at præge en fremtidig digital dannelse, så den går hånd i hånd med den allerede stærkt udviklede digitale kunnen”, siger hun.

I samarbejde med Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet skal underviser Mikkel Vinther fra august være med til at udvikle det nationale forsknings- og undervisningsprojekt Digital (Ud)dannelse, der bl.a. har fokus på at få greb om den digitale mobning.

Læs mere om Digital (Ud)dannelse her.

X