Genfind lysten til at lære som ’Pit-Stopper’ - Krogerup Højskole

[row]

På Krogerup Højskole udbyder vi nu på hvert hold op til otte ’Pit-Stop’-pladser til unge, der er i gang med en videregående uddannelse, og som ønsker sig en pause. En pause, der kan bruges på fordybelse, til at tænke sig om i forhold til studieretning eller til at tanke ny energi før færdiggørelse af bachelor eller kandidat.

For at blive ’Pit-Stopper’ på Krogerup skal du være i gang med en videregående uddannelse, og du skal tilmeldes enten vores 24-ugers kursus i foråret eller vores 18-ugers kursus i efteråret. Som ’Pit-Stopper’ får du op til 500 kr. reduktion i ugeprisen, mens rejsen koster den fulde pris.

– Jeg synes, det er en skam, at er man først er startet på en professionsuddannelse eller en kandidat, så klapper fælden. Derfor er jeg vildt glad for, at vi på Krogerup nu åbner op og tilbyder ’Pit Stop’-pladser. Nogle studerende har brug for et break, nogle har brug for tid til at fordybe sig, og andre bruger højskole til et uddannelsesmæssigt sporskifte. Uanset ens motivation er Krogerup en fantastisk ramme, siger Rasmus Meyer, Krogerups nytiltrådte forstander, som har taget initiativ til at lancere ’Pit-Stop’-modellen på højskolen.

Bliv klogere på dig selv og på verden – uden eksamen og karakterer Uafhængigt af, hvilke hovedfag du vælger – Film! Film! Film!, Foto, Storbyens Puls, Verden Brænder eller Journalistik & Medier – er Krogerup Højskole lig dannelse og uddannelse af høj kvalitet båret af begejstring og forundring. Udover hovedfagene har du mulighed for at vælge mellem ca. 30 valgfag, fx keramik, litteratur i vildmarken, friluftsliv, byg en træbåd, yoga, radio og psykologi. På alle hovedfag er der inkluderet en spændende kvalitetsrejse, hvor man får mulighed for at folde sit fag ud. Og derudover er Krogerup også fri tid, som du kan bruge på badeture i Øresund, nye venner, fodbold og bål i parken.

Krogerups elever er oftest mellem 19-28 år, og som elev vil du blive del af en levende skole, hvor der er plads til både forundring, fordybelse og fest. Og du vil blive en del af en skole, hvor det er din nysgerrighed og interesse, ikke pensum, eksamen eller karakterer, der dikterer, hvor du bevæger dig hen med dine fag.

Bliv en del af holdet Vil du vide mere om Krogerup Højskoles ’Pit Stop’-ordning, kan du skrive eller ringe til underviser og vejleder Anne Himmelstrup på anne@krogerup.dk eller 3022 8260. Du kan også bestille en rundvisning her.

[divider]


Rasmus Meyer er Krogerups nye forstander, og han giver nu studerende muligheden for et ‘Pit-Stop’-ophold på Krogerup Højskole.

Vil du høre mere om pladssituationen eller tilmeldes ’Pit-Stop’-ordningen i foråret eller efteråret 2019, skal du skrive til kontoret@krogerup.dk og mærke henvendelsen Pit-Stop.

’Pit-Stop’ virker og gi’r ny energi Folkehøjskolerne Forening i Danmark gennemførte i 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og tidligere pitstop-elever. Undersøgelsen viste, at eleverne i høj grad bruger ordningen til at få et tiltrængt og ofte afgørende pusterum i uddannelsen. 65,6 procent af pitstop-eleverne vendte tilbage til samme uddannelse som før, mens 25 procent er påbegyndt en ny uddannelse. Det er altså 90,6 procent – eller mere end 9 ud af 10 – der får kickstartet deres uddannelse igen. Kilde: ffd.dk

[divider]


[/row]

X