Symposium 2018

Symposium 2018: Presset på ungdommen

Mandag d. 5. november 2018

Igen i år afholder Krogerup Højskole sit store demokrati-symposium. Temaet er ‘Presset på ungdommen’, som fokuserer på de seneste års markante stigning i antallet af unge, der mistrives.
For selvom unge er bevidste om at undgå stress, angst og tristhed i et samfund med evige behov for selvoptimering, så bliver de tilsyneladende alligevel ofte ramt.

I løbet af dagen diskuterer vi spørgsmål som: Hvorfor mistrives ungdommen? Er det den høje grad af frihed eller det strukturelle pres, der udfordrer de unge? Hvad kan vi gøre politisk for at mindske mistrivslen blandt unge? Skal de unge bare klappe i, dygtiggøre sig og dyrke mere mindfulness, eller skal vi ændre på noget grundlæggende i vores samfundsstruktur? Er en fælles modstand mod konkurrencestaten løsningen, eller drejer det sig om noget helt andet?

Dagen byder på to stærke paneldebatter med politikere og debattører og deltag i en workshop, hvor gæster og højskoleelever taler sammen på tværs.

Om aftenen uddeles Hal Koch-prisen, som er Krogerup Højskoles demokrati-pris.

Det fulde program for dagen præsenteres inden længe.

 


Tilmelding

Tilmelding til Symposium 2018