Symposium 2018

Symposium 2018: Presset på ungdommen

Mandag d. 5. november 2018

Igen i år afholder Krogerup Højskole sit store demokrati-symposium. Temaet er ‘Presset på ungdommen’, som fokuserer på de seneste års markante stigning i antallet af unge, der mistrives.
For selvom unge er bevidste om at undgå stress, angst og tristhed i et samfund med evige behov for selvoptimering, så bliver de tilsyneladende alligevel ofte ramt.

I løbet af dagen diskuterer vi spørgsmål som: Hvorfor mistrives ungdommen? Er det den høje grad af frihed eller det strukturelle pres, der udfordrer de unge? Hvad kan vi gøre politisk for at mindske mistrivslen blandt unge? Skal de unge bare klappe i, dygtiggøre sig og dyrke mere mindfulness, eller skal vi ændre på noget grundlæggende i vores samfundsstruktur? Er en fælles modstand mod konkurrencestaten løsningen, eller drejer det sig om noget helt andet?

Dagen byder på to stærke paneldebatter med politikere og debattører og deltag i en workshop, hvor gæster og højskoleelever taler sammen på tværs.

Om aftenen uddeles Hal Koch-prisen, som er Krogerup Højskoles demokrati-pris.

DAGENS PROGRAM

10.00 Velkomst ved to Krogerup elever: ‘Hvordan det er at være ung i dag?’
10.15-12.15 Presset på ungdommen, Del I:
Christian Hjortkjær, Ph.d. samt højskolelærer på Silkeborg Højskole
Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole
Alexander Rich Henningsen, redaktionschef på ATLAS Magasin
Mikkel Andersson, radiovært, debattør og satiriker
Sara Mering, chefredaktør på ungdomsmagasinet Seinmag
Panelet diagnosticerer og diskuterer samfundets pres på ungdommen i dag.
12.15 Frokost
13.30-15.30 Vi debatterer i workshops dagens tema og forbereder
spørgsmål til den politiske debat. Ældre og yngre deltagere blandes til ‘walk and talk’.
15.30 Pause med kaffe og kage
16.00-18.00 Presset på ungdommen, Del II:
Simon Emil Ammitzbøll Bille, økonomi- og indenrigsminister og medlem af Folketinget for Liberal Alliance
Mads Fuglede, medlem af Folketinget for Venstre
Morten Messerschmidt, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Astrid Krag, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne
Jakob Mark, medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti
18.00 Aftensmad
19.30 Overrækkelse af årets Hal Koch-pris
20.00 Koncert med singer/songwriter Christian Hjelm (Figurines, Lucky Moon og nu gået solo, læs mere her i musikmagasinet Gaffa)
21.00 Demokratisk dialog over en øl i Natkassen

Initiativgruppe: Ulrich Quistgaard, Mads Philipsen og Mathias Findalen

Hvem skal modtage årets Hal Koch-pris?

Kom med forslag til kandidater af Hal Koch-prisen og vær med til at skabe en debat om, hvem der fortjener prisen i 2018!
Hal Koch-prisen uddeles en gang årligt på Krogerup Højskole i forbindelse med vores demokrati-symposium. I år bliver det mandag d. 5. november kl. 19.30.
Prisen er en initiativpris, der skal bevidstgøre os om, at demokratiet ”ikke er en sejr som er vundet, men en kamp, som stadig går på”, som Hal Koch udtrykker det i “Hvad er demokrati?” fra 1945. Prisuddelingen skal således minde os om, at det er konkrete menneskers initiativer og engagement, der får demokratiet til at gro.
For Hal Koch, som var Krogerups første forstander, var demokrati mere end en styreform med frie, tilbagevendende valg og et repræsentativt system. “Det er samtalen (dialogen) og dens gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen”, siger han og fortsætter “At de samtalende virkelig bestræber sig for gennem samtalen at nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af konfliktens problem. ”

Tidligere modtagere af Hal Koch-prisen

2005 Clement Kjærsgaard
2006 Svensk Indvandrerblad
2007 Liberalisterne
2008 Camp X
2009 Dansk og norsk PEN
2010 Eva Smith, professor
2011 Trampolinhuset
2012 Jens Stoltenberg, Norges Statsminister
2013 Jesper Tynell, journalist
2014 Knud Foldschack, advokat
2015 Venligboerne
2016 Özlem Cekic og Foreningen Brobyggerne
2017 Ungdommens Folkemøde

Fristen for forslag er 5. september 2018. Det er Hal Koch-udvalget der vælger modtageren kort efter 5. september blandt de nominerede kandidater. Begrund valget af din kandidat, så vi har grundlag for på bedst mulig måde at tage stilling.

Hal Koch-udvalget består af

• Eva Smith, juraprofessor og tidligere prismodtager
• Lars Bo Kaspersen, professor på CBS
• Lars Koch, Hal Kochs barnebarn og politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke
• Lasse Bruun-Jensen og Nicolai Thomsen fra Krogerups elevforening
• Mathias Findalen, lærer på Krogerup Højskole
• Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole
• Rasmus Møller, medlem af Krogerups elevforening
• Lasse Langdahl, medlem af bestyrelsen

Send en mail med forslag til Forstander Rasmus Meyer

 


Tilmelding

Tilmelding til Symposium 2018

 

X