[row]

I dag mødtes tidligere Krogerup-elever med Mikkel Vinther, der underviser i faget Det Digitale Menneske. De unge er ambassadører i et projekt, der skal ruste andre unge i udfordringerne omkring det digitale liv.

Det Digitale Menneske er et eksperimenterende og aktivistisk valgfag, der de seneste tre år har arbejdet med at undersøge, hvordan den digitale og teknologiske udvikling påvirker os. Når forløbet er forbi, er eleverne ofte engagerede og forstår både adfærdsdesign, fake news og overvågning.

– Men samtidig føler de stor magtesløshed, fortæller Mikkel Vinther, der har udviklet og underviser i faget Det Digitale Menneske.

– For hvad stiller man op imod de allestedsnærværende digitale udfordringer? Den frustrerede energi er enormt frugtbar for aktivisme, siger Mikkel.

Den energi er nu blevet omsat til et konkret projekt, De Digitale Ambassadører, som Mikkel står i spidsen for. Projektet er en del af forsknings- og undervisningsprojektet Digital (Ud)dannelse, der er blevet til på Center for Boblestudier på Københavns Universitet, der er ledet af Vincent Hendricks. De Digitale Ambassadører er tidligere Krogerup-elever, der efter endt højskoleophold fortsat er engageret i udfordringerne ved det digitale liv, og som nu skal omsætte deres viden til praksis og engagere primært efterskoleelever i arbejdet med digital dannelse.

Eksperter i deres egne digitale liv Det foregår således, at en ung digital ambassadør kommer på besøg i klasserummet hos en efterskoleklasse til en fire-timers workshop. Gennem øvelser, aktiviteter og oplæg om ny viden på udvalgte digitale dannelses-tematikker, for eksempel digitale forstyrrelser og opmærksomhedsøkonomi, skabes et rum, hvor både ambassadøren og eleverne er eksperter.

– Ambassadøren er ekspert på den nyeste forskningsbaserede undervisning på området, og eleverne er eksperter i deres egne digitale liv og erfaringer. I det rum vokser en ligeværdig samtale frem, og her forsøger ambassadørerne ikke at ’overbevise’ eleverne til enighed, fortæller Mikkel Vinther.

Missionen er at skabe en bevidsthed hos de helt unge elever om udfordringerne i det digitale liv og måske påvirker deres digitale adfærd. Håbet er at de unge selv engagerer sig og på den måde påvirker andre unge med deres nye erkendelser.

Ny og uudforsket verden Ida Højrup Petersen, der var elev på forårsholdet ’17, er en af de digitale ambassadører. Hun oplever, at der findes mange initiativer, der forsøger at danne de unge digitalt, men at det er de færreste, der tager de unge helt seriøst.

– Lærerne vil gerne, men den digitale verden er bare så ny og uudforsket, at det er svært at være eksperter. Men det forsøger vi at være. Alt vores materiale er forskningsbaseret. Det er nemlig en helt vildt vigtig viden at besidde for at begå sig i vores samfund, siger hun.

[divider]


Mikkel Vinther til venstre i billedet sammen med de digitale ambassadører, der er tidligere Krogerup-elever. Ved siden af Mikkel sidder Ida Højrup Petersen fra F’17.

Dannelsesopgave

Ifølge Mikkel Vinther er det oplagt for Krogerup Højskole at engagere sig i netop dette projekt.

– Krogerup Højskole har historisk set været frontløber for nye måder at skabe samfundsforandring og tage del i demokratiet på. Dannelsesopgaven med at skabe kritiske borgere er der i endnu højere grad brug for i vores digitale tid. Som jeg ser det, går der en lige linje fra Hal Kochs samtaledemokrati til vores samtale-besøg om digital dannelse hos efterskoleklasser. Vi møder de unge efterskoleelever som ligeværdige voksne mennesker og klæder dem så på med viden om de digitale mekanismer, som borgere, samfund og demokrati i høj grad er påvirket af i dag, siger Mikkel Vinther.

Ida Højrup Petersen supplerer:

– Hvis ikke du er klædt på til at forstå mekanismerne bag de forsætligt opmærksomhedsfangende sociale medier, vil du måske bare tro, at det hele er din egen skyld, og at du bare selv må tage dig sammen. Og så misforstår man udfordringens kompleksitet.Derfor skal vi anerkende de unge som eksperter på egne digitale liv, som så selv klædes på til at skabe den forandring, de gerne vil have.

Fakta om projekt Digital (Ud)dannelse De Digitale Ambassadører er en del af projekt Digital (Ud)dannelse, der med støtte fra Trygfonden og Carlsbergsfondet forsøger at kvalificere indsatsen for at få digital dannelse på dagsordenen hos unge i Danmark. Vi laver et forskningsbaseret undervisningsmateriale, et interaktivt spil, en forældreinddragelsesindsats – og så de Digitale Ambassadører.

Læs mere på om projekt Digital (Ud)dannelse her

[divider]


[/row]

X