Med en ekstrabevilling på to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og en merbevilling på to millioner kroner fra Augustinus Fonden er Krogerup Højskole nu – som en del af den gennemgribende restaurering og modernisering – meget tæt på at kunne gennemføre udskiftning af taget på den gamle hovedbygning.

Krogerup Højskole blev grundlagt i 1946. Men hovedbygningen på herregården, som huser højskolen, er langt ældre; opført helt tilbage i årene 1772-76, mens Struensee og Christian d. 7. regerede Danmark, amerikanerne udkæmpede deres uafhængighedskrig og franskmændene forberedte sig på revolutionen. Men intet varer som bekendt evigt, og derfor er det også med stor glæde, at højskolen nu ser ud til snart at kunne få opfyldt et længe tiltrængt ønske om at få udskiftet taget på den gamle hovedbygning.

– Jeg er er utrolig glad og stolt. Restaureringen tjener et dobbelt formål; dels forskønnelse og smukkesering, dels beskyttelse og bevaring af den næsten 250 år gamle, fredede bygning. Fondenes flotte ekstrabevilling muliggør, sammen med vores eget bidrag, at vi snart vil kunne gennemføre en total-restaurering af hele hovedbygningen, der vil fremtidssikre bygningen til glæde for kommende generationer af elever og kursister, jubler en begejstret forstander på Krogerup Højskole, Rasmus Meyer.

Hos Augustinus Fonden er man glad for at høre, at bevillingen vækker begejstring – og glæder sig til at følge med i den videre udvikling af projektet.

– Augustinus Fonden har fokus på at støtte dansk kulturarv af stor værdi. Krogerup Højskole og den klassiske hovedbygning spiller en central rolle i højskolebevægelsens historie og udvikling i Danmark. Dette er vi glade for at kunne bidrage til at sikre gennem de næste mange år, siger administrerende direktør, Frank Rechendorff Møller.

Det samlede tagprojekt koster seks millioner. Højskolen er det seneste år med hjælp fra A.P. Møller-fonden, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden blevet restaureret for mere end 20 millioner. Blandt andet er foredragssalene, biblioteket, de Børge Mogensen-tegnede værelser, forpladsen og undervisningslokalerne blev restaureret og moderniseret, ligesom der er kommet ny el i hovedhuset og dræn rundt om bygningen.

Derfor er forstander Rasmus Meyer også glad for og taknemmelig over, at Krogerup Højskole på sin 75 års-fødselsdag 1. december 2021 kommer til at fremstå smukkere, mere moderne og knivskarpt end længe.

– Det er fantastisk dejligt, at skolen på den måde bliver vist velvilje og opbakning fra fondene, understreger han.

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Therese Juncker

Therese Juncker

Administrationschef

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER