[row]

Højskolens smukke historiske bygninger står overfor en ambitiøs renovering, efter at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte en modernisering af højskolen med 10 mio. kr.

– Krogerups mission er at være demokratihøjskole for alle, der ønske at forstå, fortolke og forandre samfund og samtid. Vi er derfor dybt taknemmelige for A.P. Møller Fondens bevilling, der vil give os endnu bedre muligheder for at udvikle Krogerup som en moderne og tidssvarende højskole.

Højskolen har til huse i et gammelt gods i Humlebæk, og restaureringen vil blandt andet omfatte den fredede hovedbygning, der rummer spisesal og bibliotek, som Børge Mogensen specialdesignede en række møbler til ved skolens indvielse, højskolens foredragssal, indgangsparti, elevværelser og undervisningsfaciliteter.

Moderne demokratihøjskole – En ambitiøs renovering og modernisering af Krogerup vil på én og samme tid fremtidssikre Krogerup som en moderne demokratihøjskole med plads til både demokratisk dannelse, livsoplysning og folkeoplysning og samtidig sikre bevarelsen af en betydelig kulturhistorisk institution, og derfor er vi på skolen utrolig glade for at A.P. Møller Fonden vælger at støtte Krogerup Højskole.

Krogerup blev stiftet på et dramatisk bagtæppe af rædslerne fra Andens Verdenskrig og havde som mål – som skolen stadig har i dag – at sikre demokratisk dannelse til de unge generationer.

[divider]


Respekt for historien På skolen arbejder medarbejderstaben hver dag på at nyfortolke og reaktualisere stedets flotte historie, og med løftet af skolens fysiske rammer vil denne ambition modsvares i et bygningskompleks, hvor respekt for historien går hånd-i-hånd med moderne design og håndværk.

– Krogerup har en flot historie, men det ligger mig meget på sinde, at arven hele tiden nyfortolkes og reaktualiseres, så den taler ind i aktuelle samfundsudfordringer. Derfor kommer Krogerup i de kommende år til bl.a. at have et større fokus på europæisk politik og samarbejde, klima, miljø og natur, konstruktiv journalistik og moderne demokratisk dannelse, siger Rasmus Meyer.

[divider]


[/row]

X