elevophold

Højskolelivet

Fantasi og fordybelse

Højskolens fornemste opgave er at lade lysten blomstre. Fri for eksamen kan du arbejde uden tvang. Kun styret af virkelysten og engagementet i det fælles har du chancen for at lære nye sider af dig selv at kende – at komme steder hen, du aldrig har været før. Du tager dig tid til at udfolde din lyst til tingene og til de andre. Du går i dialog med og om det fremmede, ukendte og uventede. Værdier og idealer vendes og vejes. Du lærer at skelne og værdsætte gennem udvekslinger med andre. Samfundets værdier og konflikter bliver tydeligere. Lyst og vilje, fordybelse og eftertanke, fantasi og kreativitet – det er kvaliteter Krogerup værner om og sætter i stedet for overfladiskhed, forhastethed og ligegyldighed.iviteter

[/content_break]

Et typisk ugeskema

ugeskema

X