DSC_2455

Crossing Borders kursusbeskrivelse

Global perspektiv

I dette kursus får du mulighed for at afprøve dine ideer og opbygge din evne til handlekraft. Samtidigt, vil du opdage det globale perspektiv i alt, hvad du gør. Du vil, med andre unge fra Danmark og resten af verden, lære om og arbejde på projekter og rejse sammen med dem. Du vil få et andet syn på globalisering, og forstå den fra andre perspektiver. Efter kurset kan det meget vel være, at du får lyst til at blive involveret i en vis form for global aktivisme, men du vil helt sikkert gå fra det med en anden globale bevidsthed, end du havde før.

Kort introduktion

Crossing Borders er et tværfagligt kursus designet til socialt og globalt orienterede studerende fra både Danmark og resten af verden.

Kursus mål
– Introduktion til det danske samfund, kultur og velfærdssystem.
– at give et unikt læringsmiljø for danske og internationale studerende, hvor de får mulighed for, at få et bedre indblik i de vigtigste globale problemstillinger og strukturer, der påvirker deres liv
– at skabe et rum, hvor man kan lære dialog-, kommunikation- og netværkskompetencer, som aktive globale medborgere på tværs af grænser.

Kursus metode
– fokus på centrale, aktuelle globale problemstillinger
– undervises på engelsk af et multikulturelt fakultet iblandt en diverse gruppe af studerende
– baseret på gensidigt supplerende lærings- og handlingsmoduler
– solid introduktion af eksperter, samt en aktiv deltagelse fra studerende, der fører til konkrete resultater, f.eks. artikler, kortfilm, multimediepræsentationer, offentlige events/aktivisme, udstillinger, forestillinger og lokale eller globale initiativer
– At give eleverne de(n) relevant viden, færdigheder og værktøjer til personlig, akademisk og faglig udvikling, så de har evnerne til, at kunne leve, studere og arbejde i alle dele af verdenen
– Med nøgleprojekter og aktiviteter, der drives af elevernes egne interesser
– Der bliver arrangeret to ugers bæredygtigheds-studietur til hhv. øko-landsbyer på Samsø, en ø med fokus på ren energi, og til Berlin vedrørende urban bæredygtighed.
– Studietur og eksponering til det danske skolesystem, samt offentlige og civilsamfundsorganisationer

Kursus moduler
Efter kursets afslutning, vil du havde gennemført følgende 9 moduler:
1. Introduktion til de kulturer, hvor eleverne kommer fra, inklusivt en introduktion til det danske kultur- og velfærdssystem
2. Kommunikations- og præsentationskompetencer. Dette modul giver eleverne grundlæggende viden om og evner til at forstå betydningen af ​​og at udøve effektiv kommunikation og præsentation i globaliseringens alder med global interaktion og indbyrdes afhængighed
3. Udforske og analysere begrebet globalisering, hvordan den opleves og forstås af mennesker fra forskellige dele af verden. Du vil lære om, hvordan de moderne telekommunikations- og transportsystemer gør bevægelsen af ​​mennesker, ideer, tjenester og produkter lettere og hurtigere hver dag. Du vil forstå, hvordan disse bevægelser påvirker alle aspekter af vores liv, kulturer, økonomier, miljø og klima mv.
4. Læren om de 17 FN-globale mål for bæredygtig udvikling, og hvordan civilsamfundets aktører kan bidrage til deres opnåelse inden 2030
5. Globale institutioner, herunder Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, Verdenshandelsorganisationen og udvalgte eksempler på transnationale selskaber
6. Civilsamfundets og sociale bevægelsers evner til at skabe en mere retfærdig og inklusiv globalisering med eksempler fra de lande, de studerende selv kommer fra
7. Miljø / klimamodul med fokus på menneskets aktiviteters indvirkning på miljøet og klimaændringerne, og hvordan man kan generere innovative ideer og teknologier, der kan være med til at gøre, at vi kan leve i harmoni med miljøet
8. 2 ugers bæredygtigheds studietur omkring nogle af de mest innovative øko landsbyer, urbane bæredygtighedsprojekter og vedvarende energikilder i Danmark. Studieturen er en forlængelse af klima/miljømodulet.
9. Mediemodulet giver eleverne en grundlæggende forståelse af mediernes voksende rolle social, kulturel, politisk og økonomisk i globaliseringens alder. Dette modul har også til formål, at inspirere den studerende til at bruge de sociale medier til at skabe individuel og community ’empowerment’.
10. Forstå Fred og Konflikt-modulet giver eleverne viden om fred og konfliktbegreberne, årsager, problemer, diverse involverede parter og behovet for at udvikle relevante fredsskabende værktøjer og analysemetoder.
11. Socialt Entrepreneurship Project Management modul giver eleverne grundlæggende viden om, hvordan de udvikler og omdanner deres drømme og ideer til konkrete projektforslag ved hjælp af SWOT-modellen (styrker, svagheder, muligheder og trusler) og logical framework analysis.

Electives

In addition to the Crossing Borders global studies a range of creative or physical themes will be available as well.

Please see a collective list and information about each elective on the Electives page.

 

Studietur i Danmark og Berlin

Hovedformålet med studieturen er at give de studerende på Crossing Borders virkelige erfaringer med bæredygtige på hhv. Samsø, en ø med fokus på ren energi, og i Berlin vedrørende urban bæredygtighed. Turen til Samsø tager eleverne til de mest innovative økologiske centre og kulturelle interessepunkter i Ananda (anandaaaorii.dk), Samsø-øen: www.cbsnews.com/

Studieturen til Berlin udforsker byens urbane bæredygtighed, herunder:
– Circular Economy House: crclr.org

– Green Fashion: greenfashiontours.com

– Mimycri: Et Berlin-projekt, hvor migranter laver flygtning-både om til poser: www.independent.co.uk/news/

– Inclusion gardens: www.bbc.com/news/

I takt med at kurset fokuserer på aktuelle globale kerneproblemer, vil du opleve en bæredygtig livstil på egen krop, sammen med almindelige borgere, civilsamfundsorganisationer og byer, der er involverede. Vi vil mødes, leve og arbejde sammen med mennesker, der lever i harmoni med deres miljø, og ikke udnytter den. Således vil vi leve sammen med lokalbefolkningen i disse innovative øko-landsbyer og vedvarende energicentre, og deltage i de hverdagsaktiviteter, som de selv deltager i.
Kom og mød verden, og få et globalt perspektiv til at udforske verden med åbne øjne, sind og hjerte.

Read more about the study tour here: Denmark

 

A stay of 24 weeks in the spring will be divided as such

12 weeks

1 week

2 weeks

9 weeks

Main subject + 2 electives from block A and B) Theme week about study tour Study tour Main subject + 2 electives from block C and D

 

A stay of 18 weeks in the autumn will be divided as such

8 weeks

1 week

2 weeks

7 weeks

Main subject + 2 electives from block A and B) Theme week about study tour Study tour Main subject + 1 elective from block C

 

Facts

Teacher: Garba Diallo
Content: Communication, globalization theory, project management, conflict analysis and media awarenes
Studytrip: Denmark
Course start: January / August
Duration: Spring – 8 / 12 / 24 weeks.
Autumn – 7 / 8 / 18 weeks.
Price: Spring 2019 – 5.920 Euro. Autumn 2020 – 4.650 Euro

 

As a teacher of Crossing Borders, I have a unique opportunity to interact with youth from around the globe and to learn to see the world through their different backgrounds and perspectives. In their stories, I have learned to see seeds of peace in the global challenges. I have come to believe that cultural diversity is as necessary as the biological diversity of the universe. Having such a multicultural group living under the same roof, studying, working in teams and traveling together seems to be the key to learning to live together on equal terms, which is the key to peaceful co-existence.

Garba Diallo, teacher at Crossing Borders

 

mohammad

You might become a global citizen by traveling around the world, but you need Crossing Borders to become an active cititzen. Crossing Borders is a journey in life, which is not measured by distance, but instead by intellectual awakening, spiritual discovery and personal growth.

Mohammed Saber Mohammed, Kurdistan

 

CB - Ellen

I feel I’m not only learning whilst in class, but every second that I am here in Krogerup. I am constantly surrounded by fascinating people from across the globe with new and exciting ideas about our shared world. My time here is an experience I will never forget.

Ellen Killeen, Ireland

 

CB - Juri Vidal - Brazil

With Crossing Borders I become aware of my own knowledge, my inner voice and how to deal with different people and different cultures. You learn a lot inside the classroom and outside in the school community. It is a life-changing experience.

Yuri Vidal, Brazil

 

CB - Luisa Bao

I am learning more about life here than in my past 18 years. I am surrounded by people from all over the world who believe that a change is possible and are willing to work towards it just as I am. Furthermore, I found a home.

Luisa Boa, Spain

Tilmeldning til Crossing Borders

X