storbyens puls

Storbyens Puls

Lær at forstå, forholde dig til og involvere dig i det sociale og fysiske storbymiljø

Flere og flere mennesker bor i verdens storbyer, men hvad er det, der får folk til at vælge at bo i byen og hvordan kan byen danne rammen om det gode liv? Hvorfor ser byerne ud som de gør og hvordan er sammenhængen imellem det byggede miljø og det levede liv i byen?

Ofte er det ikke spørgsmål vi stopper op og tænker over, men på Storbyens Puls lærer du at gøre netop det; her får du værktøjer til at blive opmærksom på, forstå og ikke mindst tage kritisk stilling til en del af vores verden, som vi i regelen tager for givet. Vi sætter fokus på muligheder og udfordringer i det urbane miljø og ser på byen som en helhed, der inkluderer såvel de mennesker, der lever deres dagligliv i byen, som byens form og udtryk. Hovedfaget Storbyens Puls giver dig mulighed for at skærpe din forståelse af din omverden både lokalt og globalt igennem en række bysociologiske temaer, men også med arkitektur og byplanlægning, for at du kan lære ikke bare at begribe, men også at forandre byen og dermed få mulighed for at være en aktiv medspiller i forhold til at få byen til at lykkes såvel socialt som funktionelt og æstetisk.

Storbyens Puls handler om at ville forstå og måske endda forandre levevilkårene for mennesker ved at arbejde med viden om de sociale, politiske og økonomiske processer, der former byen og ikke mindst evner til at kunne handle i forlængelse heraf. Hvis du altså er optaget af moderne samfund, af mennesker og af byer, og interesserer dig for, hvordan vi forholder os til byer og løser problemer i byerne med eksempelvis social ulighed, hjemløshed, kriminalitet, ensomhed, racisme, klimaforandringer og sågar manglende motivation i skolen ved at arbejde med både mennesker, bykultur, byrum og bygninger, så skal du vælge Storbyens Puls på Krogerup Højskole.

Forløb

På Storbyens Puls lærer du at erkende og forstå byen og du får mulighed for selv at være med til at skabe nyt storbyliv med et personligt projekt i byen. Du bliver klogere på, hvad andre mener, både fagfolk inden for området og de lokale i byen, og især bliver du klogere på, hvad du selv synes.

I løbet af semesteret ser vi sammen på byen ved at se på den moderne storby igennem de discipliner som tilsammen beskriver udviklingen i byen; sociologi, antropologi, politologi, byplanlægning og arkitektur. Vi ser på, hvordan visioner og forestillinger om det gode liv har formet og former byen, på hvordan byerne udtrykker de idealer i fysisk form og på hvordan byens struktur virker tilbage på menneskene. Vi ser blandt andet på inklusion, midlertidighed, aktivisme, social innovation, gentrifikation, bæredygtighed og magt som temaer, der indfanger en del af det, der er på spil i byen i dag og har været det historisk set og vi undersøger og besøger urbane haver, udsatte boligområder, ghettoer, street art, kreative fællesskaber, bæredygtige forsøgsbyggerier, ikonisk arkitektur, alternative skoler og socialt boligbyggeri.

Du vil altså blive præsenteret for en række forskellige temaer, som vi behandler dels igennem teori og dels igennem forskellige praktiske øvelser og studieture ind til København, hvor vi skal møde inspirerende mennesker; folk fra frivillige initiativer og fra kommunale tiltag, kunstenere, forskere, byplanlæggere, arkitekter og sociologer og ganske almindelige byboere.

Learning by doing

Vi læser tekster og gennemgår teori som en del af undervisningen, men vi tror også på, at man lærer bedst ved at tage aktivt del, så dialog og diskussion, paneldebatter, hvor vi udfordres til at tage stilling og argumenterer for hvert vores blik på centrale temaer og aktuelle forslag til tiltag i byen, modelbygning, visualisering og workshops er også en stor del af undervisningen – og ikke mindst kommer du til at lære at lave dine egne undersøgelser af byen ved hjælp af research, interview, observationer og fotodokumentation, ligesom du kommer til at arbejde med at formidle dine fund og fortælle den gode historie igennem global storytelling.

Vi arbejder projektorienteret og hjælper dig med at blive god til at afgrænse og begrunde emner eller problemstillinger, du ønsker at undersøge, og vi giver dig værktøjer til at gøre det, ikke mindst igennem udviklingen af dit eget projekt som afslutning på semesteret. Det er metoder og tilgange, som udgør en central del af de fag som Storbyens Puls trækker på og som i det hele taget anvendes på mange universitetsuddannelser og er nyttige at kende til.

Storbyens Puls er for alle

Selvom vi altså har en bred indgangsvinkel til vores genstand storbyen og tror på værdien af at netop at tænke og arbejde tværfagligt, så kan faget sagtens rumme, at du brænder mere for nogle perspektiver end for andre; Storbyens Puls er både for dig, der allerede nu har en særlig interesse i ét bestemt aspekt af undervisningen og for dig som ikke i forvejen kender til nogen af områderne inden for den faglighed vi tilbyder, men er nysgerrig på det hele. Du bestemmer selv, hvor meget du vil gå i dybden med de enkelte temaer og hvor dybt du vil dykke ned i teori og praksis. På højskolen er der ingen krav om forhåndsviden eller eksamen; her er det lysten, der driver værket, og det er kun din egen tid og motivation for at blive klogere på mennesker, samfund og storbyer generelt, som sætter grænser for, hvad du tager med dig fra faget.

På Storbyens Puls vil du blive udfordret på og inspireret i forhold til dit syn på din omverden, uanset om du bare vil prøve noget nyt og ønsker at udvikle dig personligt eller du overvejer at læse videre inden for sociologi, byplanlægning, arkitektur eller urbane studier og gerne vil have en chance til at prøve faget af og være godt rustet til de videre studier.

Rejserne – sammen rejser vi ud i verden og oplever byens liv

På Storbyens Puls ser vi både på vores umiddelbare omverden, når vi studerer danske byer og bykulturer, men vi rejser også ud og oplever nogle af verdens mest spændende storbyer, for at se på, hvad der gør dem unikke, og for at kunne sammenligne og lære af at spejle vores egen kultur i deres.

Efteråret ´19:
Til efteråret rejser vi til New York og Istanbul. Vi ser på byerne på en helt anden måde, end du normalt ville gøre som turist, ikke mindst fordi vi finder inspiration i at møde mennesker, der vil fortælle os om, hvordan de opfatter og arbejder med byer og byliv. Vi taler med folk, der lever på bunden af samfundet og med dem, der kæmper for at give dem bedre muligheder, med sociale innovatører, med immigranter, med kunstnere som forholder sig til deres liv og deres omgivelser igennem street art og interaktive projekter i gaderummet, med unge, som dagligt må forholde sig til forskelsbehandling på grund af deres hudfarve, med bandemedlemmer og ikke mindst med nogle af verdens førende arkitekter, byplanlæggere og sociologer. Sammen med dem får vi adgang til at se steder og sider af byerne, som vi ellers ikke ville have set – og byhistorie, byplanlægning og sociale processer får et ansigt, som gør dem nærværende.

Du skal også selv udforske byerne, lave områdeundersøgelser, tale med de lokale på egen hånd og fastholde dine indtryk i en form, som du kan dele med andre. Vi skal nå en masse, for der er så meget at se og gøre i byen, men der bliver også tid til prøvesmage den lokale mad, besøge barer og klubber, få set et par af de ikoniske seværdigheder, udforske byen på egen hånd og i det hele taget opleve storbyens pulserende liv på alle tider af dagen.

Foråret ´20:
I foråret 2020 skal vi både rejse til verdens største storby Tokyo for at opleve, hvilken indflydelse stærke traditioner og modernitet har på byens fysiske og sociale rum, til Kyoto, som er Japans gamle hovedstad, til Istanbul for at få indblik i, hvordan historie og religion påvirker arkitektur, byplanlægning og det daglige liv i Europas største by – og til Nakskov for at forstå, hvad centraliseringen mod storbyer præger livet og hverdagen i andre dele af landet.

Læs mere om rejserne til New York og Istanbul – og til Tokyo/Kyoto, Istanbul og Nakskov.

Skab selv byen – det afsluttende projekt

Som afslutning på semesteret skal du være med til at sætte et projekt i værk! På basis af alt du har lært igennem semesteret fra undervisningen, fra studieture og måske især fra rejserne og de mennesker vi har mødt, tager du sammen med dine holdkammerater stilling til, hvilken vision I selv har for et projekt om omkring livet i byen og byen selv, og får hjælp og redskaber til at planlægge og udføre det i praksis. Vi afprøver forskellige slags brainstorming, vi lærer metoder til projektplanlægning og vi vurderer vores idéer ud fra SWOT analyse, hvor man ser på et projekts Strenghts, Weaknesses, Opportunities og Threaths for at skabe det bedst mulige forslag.

Projekternes fokus og form vil variere alt efter, hvad I selv har interesse for og ønsker at prøve kræfter med, og det kan både lade sig gøre at lave et projekt, der retter sig imod at skabe ny viden, imod at skabe opmærksomhed, udtrykke bytemaer kunstenerisk eller imod at eksperimentere med ny tiltag i byen for at fremkalde en forandring. Vi har for eksempel oplevet, at elever har arbejdet med at skabe rum til fordybelse midt i storbyens travlhed, at værdsætte multi-kulturalitet som en positiv del af det moderne samfund og om at undersøge, hvor lidt der skal til for at få folk til at tale mere sammen i det offentlige rum. Tidligere projekter har blandt andet taget form som alt fra en guidet tur til Københavns hemmelige oaser til Poesi-værksteder ved bus-stoppestederne og en velkomst-middag for asyl-ansøgere, som netop er flyttet til byen og vi glæder os til at se, hvad du kan finde på og vil medvirke til.

Et forløb på 24 uger i foråret ser således ud

12 uger

1 uge

2 uger

9 uger

Hovedfag + 2 valgfag fra blok A og B) Temauge om rejse Studierejse Hovedfag + 2 valgfag fra blok C og D

 

Et forløb på 18 uger i efteråret ser således ud

8 uger

1 uge

2 uger

7 uger

Hovedfag + 2 valgfag fra blok A og B) Temauge om rejse Studierejse Hovedfag + 1 valgfag fra blok C

 

Tilmelding til lange kurser

Tilmeld

 

 

Fakta

Underviser: Bjarne Hald
Indhold: Sociologi, byplanlægning, arkitektur, fotodokumentation, interview og research
Rejsemål: Efterår 19 – New York og Istanbul. Forår 20 – Tokyo/Kyoto, Istanbul og Nakskov.
Startdatoer: August og Januar
Varighed: Efterår – 8 / 18 uger. Forår – 12 / 24 uger

 

“Over hele verden ser vi en stigende interesse for byerne, og flere og flere flytter mod de større byer. Derfor er det interessant at studere byen og de bevægelser og dynamikker, det er på spil her. På Storbyens Puls får du en blandet pose af sociologi, arkitektur og byplanlægning, som du kan bruge til at forstå byer med – det kan du både bruge til at få mere ud af din egen by men også, hvis du drømmer om at læse videre i den retning

Bjarne Hald, underviser på Storbyens Puls
Ellen - sidepanel - større

Storbyen Puls har været så spændende og har gjort, at jeg er blevet meget mere bevidst om byrum og mennesker. Nu forstår jeg arkitekturen og byens dynamikker. Studieturene har jeg virkelig været utroligt glad for – med Storbyens Puls oplevede vi byerne og tog del i dem på en helt anden måde, end man ellers ville få lejlighed til at gøre som turist.
Ellen Lie, elev på Storbyens Puls, forår 2015

 

X