verden brænder

Verden Brænder

Politik, økonomi, kultur og identitet i nye rammer

Hovedfaget Verden Brænder handler om globaliseringens muligheder og udfordringer. Du kommer til at lære om politik, økonomi, kultur og identitet –  og du får sat emner som migration, handel, uddannelse og social forandring ind i nye rammer.

Åbn en avis, tænd for tv’et – du er ikke i tvivl: Verden er i opbrud. Etablerede strukturer bliver opløst og erstattet af nye. Nye globale udfordringer ses i ethvert samfund, og der er brug for kreativitet og handling, hvis udfordringerne skal løses. På Verden Brænder lærer du at forstå de nye udfordringer og deres konsekvenser for os mennesker, og du får værktøjer til at gøre noget ved dem. Nøgleordene er viden, inspiration og handling og det overordnede formål er, at du bliver en aktiv og handlende verdensborger.

Verden Brænder er et samarbejde mellem Operation Dagsværk og Krogerup Højskole. Hovedfaget Verden Brænder kombinerer en solid tradition for højskole, der rykker dig fagligt og personligt, med et globalt perspektiv. Her udfordres du til at tage stilling, og du opfordres til at tage sagen i egen hånd.

Forløb

Du vil blive præsenteret for forskellige syn på globaliseringens konsekvenser i Danmark og den øvrige verden, og du vil blive udfordret til selv at tage stilling til dem. Undervisningen  vil også kredse om det land, som du skal til, sådan at du bliver forberedt på ugerne ude i verden, og det samfund, som du skal møde.

Undervisning kommer til at berøre emner som:

Os i en global verden – hvad er globaliseringen, hvilke globale problemer står vi over for, hvad sker der med klimaet, hvad er kreativ aktivisme og hvilke sociale kampe kæmpes i dag?

Hvad er det gode samfund – hvad er demokrati, sker der menneskerettighedskrænkelser i Danmark, hvad vil det sige at være hjemløs og kan vi skabe utopia?

Hvordan skabes sandheden om verden – hvilke briller ser vi virkeligheden igennem, hvordan hænger magt, diskurs og aktivisme sammen, hvilken betydning har vores uddannelse for vores blik på verden og hvordan fremstiller vi det globale syd?

Money makes the world go round – hvordan er spillereglerne i verdenshandlen, hvad skaber vækst, hvad er udvikling, hvilken betydning har fagforeninger i Danmark og i resten af verden? Hvem bliver vindere og tabere i en globaliseret verden, og hvordan påvirker den økonomiske vækst klimaet, den sociale udvikling og sammenhængskraften i vores samfund?

VÆRKTØJSKASSEN: Du præsenteres løbende for nye værktøjer, som du kan bruge til at forstå verden med – og opfinde nye ideer: Culture jamming, diskursanalyse, fremtidsværksted, magtanalyse mm. Før rejsen fordyber du dig også i et selvvalgt emne, som vi skal beskæftige os med på turen, så du bliver en ekspert på rejsen.

GÆSTER & EKSKURSIONER: På højskolen får vi besøg af en række inspirerende gæster. Det kan være forskere, unge aktivister, politikere eller kunstnere. Vi tager også til København og andre steder, hvor vi møder samfundsaktører med fingeren på pulsen.

Rejsen

Midt i højskoleopholdet rejser vi fire uger til Latinamerika, Afrika eller Asien: Vi opsøger steder på kortet, der ellers er lukket land for den gængse turist – fra de globale storbyers kaos til landsbyerne, junglen, flygtningelejrene eller de globale sweatshops. Sociale frontkæmpere, kunstnere, politikere og studerende deler deres drømme og projekter med os. Vi lærer af deres kampe og spejler os selv og vores livsstil i deres. Vi flytter ind hos de lokale og tager del i deres hverdag. Du får nye redskaber til at forstå den virkelighed, du oplever og er en del af. Undervejs kan du tage på opdagelse selv – i ørkenen, på trekking, i slummen eller på stranden.

Både forår og efterår sender vi et hold til Burma/Thailand og et til Mexico.

Kampagneværksted – det afsluttende projekt

Efter rejsen kommer du selv på banen i Verden Brænders kampagneværksted. Her lærer du at sætte handling bag ordene i et fælles forandringsprojekt, hvor du sammen med de andre elever skal udvikle, planlægge og gennemføre en kampagne, der skal gøre noget ved det, I synes er galt med verden. Vi lader os inspirere af de temaer, som vi har beskæftiget os med inden rejsen, og ikke mindst de mennesker og metoder, som vi har mødt undervejs.

Det er et intensivt forløb, hvor du får erfaring med aktivisme, planlægning, mediehåndtering og formidling. Sammen med de andre elever på holdet skal du lave et forandringsprojekt – det kan være alt fra at kæmpe for retfærdig verdenshandel, til at kæmpe asylansøgeres sag i Danmark eller lægge pres på politikerne for at skaffe lærerpladser til elever på erhvervsuddannelserne.

Projekternes indhold og form kan spænde fra produktion af video, udstilling, street art, avis, foredragsrække, hjemmeside. Hvad drømmer du selv om at lære?
Se et eksempel på et tidligere Verden Brænder-projekt

OBS! Verden Brænder kan kun vælges som et langt forløb på 24 uger i foråret eller 18 uger i efteråret, hvor du er obligatorisk deltager i hovedfaget inden rejsen, en 4 ugers rejse samt det afsluttende Verden Brænder projekt.

 

Et forløb på 24 uger i foråret ser således ud

11 uger

4 uger

9 uger

Hovedfag + valgfag fra blok A og B Rejse Hovedfag + valgfag fra blok C + D

 

Et forløb på 18 uger i efteråret ser således ud

7 uger

4 uger

7 uger

Hovedfag + valgfag fra blok A og B Rejse Hovedfag + valgfag fra blok C og D

 

Fakta

Undervisere: Sigrid Dahl (Burma/Thailand) og Mads Philipsen (Mexico)
Indhold: Politik, økonomi, kultur og identitet samt aktivisme, planlægning, mediehåndtering og formidling.
Rejsemål: Mexico eller Burma og Thailand
Startdatoer: Januar / August
Varighed: 24 uger / 18 uger
Pris: Forår 2017 (8. januar – 24. juni) DKK 51.000.
Efterår 2017 (13. august – 16. december) DKK 38.000.

 

MarieBjørg
“At være Verden Brænder-elev har virkelig lært mig at være bevidst! Jeg er blevet mere bevidst om det samfund, jeg befinder mig i, og jeg er blevet mere bevidst om mig selv, og hvad jeg kan og skal i det her samfund. Og så har jeg lært at skrive både læserbrev og kronik – og få det trykt i avisen! Det troede jeg faktisk aldrig, jeg skulle prøve.”

Marie Bjørg Møller, elev på Verden Brænder i foråret 2013. Marie læser sociologi på Københavns Universitet

 

“Verden Brænder handler om aktivisme. De globale udfordringer er skabt af mennesker, og skal derfor løses af aktive mennesker. Du skal vælge Verden Brænder, hvis du gerne vil bringe dig selv i spil i forhold til det samfund, som omgiver dig – og hvis du vil være med til at rykke det i en bedre retning. Vi rejser ud for at lade os inspirere, så vi kan gøre en forskel herhjemme.

Sigrid Dahl, underviser på Verden Brænder