Sydafrika

[two_thirds]

Sydafrika

Verden Brænder Sydafrika – kampen for demokrati fortsætter

Tag med til Mandelas Sydafrika og mød aktivister, der som ham kæmper for demokrati i den tidligere apartheid-stat. Men mange af dem er nu i opposition til Mandelas parti, ANC. Traditionerne for sociale kampe er stærke og stolte i Sydafrika, og vi kan lære meget af aktivisternes metoder i kampen for et bedre Sydafrika.

Enorme rigdomme og stor fattigdom

Forventningerne til den nye regnbuenation var tårnhøje, da Apartheid-regimet blev væltet i 1994. Sociale bevægelsers lange politiske kampe står i dag som en succeshistorie om, hvordan et undertrykkende styre måtte vige for kravet om demokrati, men der er fortsat meget at kæmpe for i Sydafrika.
Selvom mange i 1994 drømte om forandring, så oplever mange fattige stadig, at forholdene ikke er blevet bedre. Det er stadig primært de hvide, der sidder på jorden og økonomien, mens flertallet af den sorte befolkning fortsat kæmper for god uddannelse, arbejde, jord, ordentlige huse, adgang til strøm og vand i et land, der tjener styrtende på sin eksport af vin, landbrugsvarer og naturressourcer. Rigdommene omfordeles ikke, og korruptionen betyder også, at der ikke bruges penge på velfærd for de mange.

Vi besøger landet for at undersøge, hvorfor Sydafrika er blevet et af verdens mest ulige lande og for at lære af de kampe, som de sociale bevægelser kæmper i Sydafrika i dag. Igennem dem bliver vi både klogere på, hvordan situationen er for Sydafrikas sorte befolkning, og vi inspireres af, hvordan seje aktivister kæmper for et mere demokratisk og retfærdigt samfund. Kampe som i stigende grad forbindes med andre kampe globalt.

Vi stiller skarpt på kampen for selvbestemmelse og retten til at sige nej til mineselskabers ødelæggelser af lokalsamfund i udviklingens navn, kampen mod korruption, kampen mod dårlig og undertrykkende uddannelse, kampen mod virksomheders forurening af mennesker og natur, kampen mod de dårlige arbejdsvilkår blandt arbejdere der producerer vin og frugt til danske supermarkeder, kampen for jord og bedre boliger i de tidligere townships – og mange andre vigtige og aktuelle kampe. Linkene til vores del af verden er mange, og der er rig mulighed for, at vi i vores møde med aktivisterne kan lave alliancer, hvor vi kan støtte deres kamp for demokrati fra Danmark.

I løbet af turen vil der være homestays hos lokale aktivister, så vi kan få et indblik i de vilkår, som de lever under. Der vil også være enkelte fridage i løbet af programmet, hvor man på egen hånd kan nyde den Sydafrikanske natur – f.eks. på vandreture eller på et surfboard i brændingen i Durban.

Cape Town – kampen for gode arbejdsvilkår og bedre uddannelse

Lige uden for Cape Town besøger vi arbejdere, der kæmper for bedre vilkår på de mange vin- og frugtfarme i området. De strejker og indgår alliancer med bevægelser i bl.a. Danmark om boykot af varerne, så de kan lægge pres på ejerne af farmene for ordentlig løn og gode arbejdsvilkår. Vi bor også selv hos landarbejdere for at få et indblik i landbefolkningens livs- og arbejdsvilkår.

Vi mødes med unge, der har fået nok af et enormt skævt og dyrt uddannelsessystem. Studenteroprøret begyndte i 2015 som en lokal kamp for at få fjernet en statue af Cecil Rhodes på universitetet, men nu er bevægelsen vokset til et nationalt studenteroprør under navnet FeesMustFall. De kæmper for, at uddannelsessystemet afkoloniseres, og at alle får lige og gratis adgang til kvalitetsuddannelse.

Vi skal også møde et kunstnerkollektiv, som bruger musikken til at gøre folk i de sorte slumområder politisk aktive og engagerede.

Tjek deres musikvideo ud her:

Vi skal også besøge kritiske graverjournalister, som afslører korruption i staten og private virksomheder – samt de økonomiske netværk, der var med til at holde apartheidstyret kørende, hvilket også inkluderer europæiske (og danske) virksomheder.

Soweto – kampen for bolig og arbejde

Vi bor i Soweto og lærer mere om de vilkår, som de sorte lever under der. Vi møder unge, som kæmper for klimaet og folkesundheden ved hjælp af byhaver, hvor de dyrker økologiske grøntsager, der bl.a. bruges i folkekøkkener på de lokale sundhedsklinikker, så patienterne får nærende mad. Vi mødes også med en bevægelse, der besætter jordområder for at få ordentlige steder at bo, fordi de ikke længere gider vente på løftet fra 1994 om gode boliger til alle. Vi møder flygtninge, som på trods af den stigende fremmedfjendskhed kæmper for muligheden for at starte et nyt liv i Sydafrika. Endelig møder vi også LGBT+-personer som kæmper for rettigheder og beskyttelse i et land, hvor homoseksuelle og transpersoner udsættes for både diskrimination og overfald.

Durban – Kampen for klimaet og et rent miljø

Sydafrika er rigt på naturressourcer, og det ved mineselskaberne godt. Regeringen vil gerne lade mineselskaberne udvinde ressourcerne, da man håber, det skaber velstand og udvikling. Dog er der mange eksempler på, at udvindingen ikke kommer lokalbefolkningen til gode, da minedriften ofte ødelægger deres tidligere erhverv og forurener deres område. Vi skal besøge et lokalsamfund, der er stærkt påvirket af minedrift, og nabobyen, der i øjeblikket organiserer sig for at undgå, at minedriften skal udvides til deres område, da de har set de negative konsekvenser, minen har. Hvis minen udvides kommer det også til at gå ud over en naturpark, hvor de sidste truede hvide næsehorn lever. Både unge som ældre har engageret sig i kampen mod minen. Blandt andet har en ung sanggruppe lavet denne sang om vigtigheden af naturbeskyttelse:

Vi overnatter i området og mødes med de unge for at diskutere klimaforandringer, udvindingsindustri og hvad god udvikling er.

Vi skal også besøge Amadiba Crisis Committee syd for Durban, som stædigt beskytter deres lokalområde ved konstant at smide et mineselskab på porten, fordi de står fast på deres ret til at sige nej til udvindingen. Det har dog fatale konsekvenser, da bevægelsens tidligere leder blev likvideret pga. sin modstand mod minen. Det har dog ikke afholdt Nonhle i at fortsætte kampen som bevægelsens nye leder.

I Amadiba bor vi i små grupper hos familierne i området, så vi får et indblik i, hvordan de lever i og af naturen, og hvorfor det er så vigtigt for dem, at minen ikke får lov til at udvinde titanium på deres jord.

 

Betaling

Den pris, der er angivet i tilmeldingsformularen, dækker både rejser og højskoleophold (rejserne er kun en del af de fulde ophold på 24 uger om foråret og 18 uger i efteråret). Den andel af den samlede pris, som går til rejsen, indbetales særskilt, og du modtager information om dette i dit velkomstbrev inden opstart.

Læs mere om hovedfaget Verden Brænder

[/two_thirds]

[menu menu=”Rejser” depth=”0″ color=””][divider]

Højskole i Sydafrika

Inkluderet: • Fly København-Johannesburg t/r • Overnatning (ofte med morgenmad inkl.) • Lokal transport

Ikke inkluderet: • Rejseforsikring • Personlig medicin • Evt. vaccinationer/malariaprofylakse. • Øvrige måltider og personlige indkøb.

Strejkende vinarbejdere

FeesMustFall demonstrerer

Folkekøkkenet på sundhedsklinikken i Soweto

Calvin i sin byhave

Sabelo kæmper imod kulminens ødelæggelser af lokalsamfundet

Sabelo viser, hvordan minen har gravet hele området op, så det ikke længere kan dyrkes af landmændene

Nonhle viser det naturområde, som titaniumsminen vil ødelægge

Her kommer vi på homestays for at få en forståelse for aktivisternes levevis og kamp

Vi kan nyde godt af, at floderne endnu ikke er forurenede

X