Tilskud og vejledning

Tilskud, vejledning og mentorordning

Tilskud
Nogle kommuner giver tilskud til et højskoleophold. Undersøg eventuelt hvilke muligheder der er for tilskud i din kommune og læs mere om de forskellige muligheder på Borger.dk, Legathåndbogen: https://www.legatbogen.dk/ eller på Højskolernes hjemmeside.

Vejledning på Krogerup Højskole
Vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling er en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse, men også i livet i det hele taget. Vejlederen sidder ikke inde med alle svar, men med en masse kvalificerede spørgsmål, der kan hjælpe dig til en større værdiafklaring. Der laves individuelle aftaler med skolens vejledere:

Studievejledning
Lærer Anne Steen Himmelstrup tager sig af de samtaler, som drejer sig om afklaring af studievalg.

Kontakt Anne på anne@krogerup.dk

Psykologisk vejledning
Skolens psykologilærer Maja, der er uddannet psykolog, varetager rollen som psykologisk vejleder og rådgiver. Det er åbent for alle at bruge tilbuddet til at få hjælp, afklaring og sparring i forbindelse med personlige problemer, udfordringer eller tanker.

Kontakt Maja på vejledning@krogerup.dk

Når det gælder mere generelle informationer og oplysning om motiveret ansøgning, foregår det i større grupper, hvor man også hjælper hinanden med kritik og gode ideer.

Mentorordning
Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse. På Krogerup er det muligt at få et ophold med støtte og vejledning fra en mentor. Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.

Læs mere om højskolerne mentorordning: https://ffd.dk/elevstoette/mentorordning/

Kontakt højskolens vejleder og mentor, hvis du har spørgsmål vores mentorordning: anne@krogerup.dk

X