Tilskud og vejledning

Tilskud, vejledning og mentorordning

Tilskud

Nogle kommuner giver tilskud til et højskoleophold. Undersøg eventuelt hvilke muligheder der er for tilskud i din kommune og læs mere om de forskellige muligheder på Borger.dk, Legathåndbogen: https://www.legatbogen.dk/ eller på Højskolernes hjemmeside.

Vejledning

Vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling er en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse, men også i livet i det hele taget.

Højskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du på fornuftig afstand af uddannelse og arbejde får tid til at reflektere over din fremtid. Der er fokus på hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling samtidig med at du får sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning.

Vejlederen sidder ikke inde med alle svar, men med en masse kvalificerede spørgsmål, der kan hjælpe dig til en større værdiafklaring, før du træffer dit uddannelsesvalg.

Der laves individuelle aftaler med skolens vejleder, Anne Steen Himmelstrup, hvor der er sat god tid af til samtale.
Kontakt Anne på vejledning@krogerup.dk og book en samtale.

Når det gælder mere generelle informationer og oplysning om motiveret ansøgning, foregår det i større grupper, hvor man også hjælper hinanden med kritik og gode ideer.

Mentorordning

Ulrich Quistgaard, underviser på Journalistik & Medier og skolens kommunikationsansvarlige, har gennemgået FFD’s mentorkursus og er skolens mentor.

Mentor støtter og vejleder dig med at opnå de mål der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder. Når du er optaget på skolen som mentorelev, skal du hurtigst muligt i fællesskab med mentor udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Aftalen skal indeholde hvilke fag du vælger, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe og hvilke uddannelsesmuligheder du har bagefter. Derudover skal aftalen beskrive omfanget af kontakten mellem dig og mentor.

Mentor vil sørge for at denne kontakt opretholdes og også tage initiativ til at der løbende følges op på planen.

X