TILSKUD, VEJLEDNING OG MENTORORDNING - Krogerup Højskole

Mulighed for tilskud

Nogle kommuner giver tilskud til et højskoleophold. Undersøg eventuelt hvilke muligheder der er for tilskud i din kommune og læs mere om de forskellige muligheder på Borger.dk, Legathåndbogen: https://www.legatbogen.dk/ eller på Højskolernes hjemmeside.

Vejledning

Krogerup Højskoles vejleder kan blandt andet hjælpe dig med at afklare, hvilken uddannelse du skal søge ind på efter opholdet. Du får mulighed for at reflektere over din fremtid, og du får hjælp til at sætte fokus på dine ønsker og udfordringer
Kontakt Krogerups vejleder, Anne Steen Himmelstrup på anne@krogerup.dk for at booke en samtale.
Hvis du ønsker mere generelle informationer om uddannelser og oplysning om motiveret ansøgning, foregår det i større grupper, hvor du og de øvrige elever hjælper hinanden med kritik og gode ideer.

Mentorordning

Krogerups mentor støtter og vejleder dig med at opnå de mål, der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder.
Hvis du er optaget på skolen som mentorelev, skal du hurtigst muligt i fællesskab med vores mentor udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Aftalen skal indeholde hvilke fag du vælger, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe og hvilke uddannelsesmuligheder du har bagefter. Derudover skal aftalen beskrive omfanget af kontakten mellem dig og mentoren.
Vores mentor vil sørge for, at denne kontakt bliver opretholdt og også tage initiativ til løbende at følge op på planen.

Crossing Borders

Kære interesserede og fremtidige elever på Crossing Borders Global Studies,
Crossing Borders programmet vil ikke længere blive afholdt på Krogerup Højskole, men vil fra efteråret 2020 blive udbudt på Nordfyns Højskole ved Bogense, læs mere på nordfyns.nu

For at høre mere om kursets indhold, datoer og pris, kontakt kursusansvarlig, Garba Diallo: garba@nordfyns.nu eller besøg https://krogerup.dk/lange-ophold/hovedfag/crossing-borders/

Hvis du har spørgsmål til mentorordningen, så kontakt vores mentor Anne Steen Himmelstrup på anne@krogerup.dk

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Krogerupvej 13, 3050

“Den, der vil forstå livet – og det er vel til syvende og sidst opgaven for os alle – må gå om erfaringen, hans egen erfaring, vundet derved, at han med lidenskab har indladt sig med livet”

Hal Koch, Krogerups stifter

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR 44913216
EAN 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortider: 9.00 - 12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER

X