Naboer i Nivå mødes over plantekasser - Krogerup Højskole

[row]

Der skal ikke så meget til for at skabe et nabofællesskab. Storbyens Puls-elever fra Krogerup står bag boligsocialt projekt med planter, fællessang og nye lokale fællesskaber.

Af Astrid, Katrine, Magnus og Solbjørk, elever på Storbyens Puls på Krogerup Højskole, forår 2018.

Vi omgås folk, vi kender og har ting til fælles med i vores dagligliv, men vender ryggen til den fremmede, selvom han eller hun måske er vores nabo. Vi lukker ikke mangfoldigheden ind, når vi indgår i homogene fællesskaber, hvilket virkelig er en nødvendighed i en tid, hvor vores lande føler en kulturel identitetskrise. Har vi mistet lysten til at skabe fællesskaber i en tid, hvor individet prioriteres højest? Det satte vi os for at undersøge, og derfor udviklede vi et bysociologisk projekt i vores hovedfag Storbyens Puls, hvor vi ville afprøve nabofællesskabet i vores eget lokalområde.

Fællessang og plantekasser skaber nye fællesskaber i Nivå. Videoen er produceret af Katrine Nygaard.

Mangfoldigt fællesskab Projektet blev til i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan Nivå Nu og udmøntede sig konkret i et dagsevent, der skulle kickstarte et fremtidigt nyttehavefællesskab for områdets beboere. Der bor folk med mange forskellige baggrunde i Nivå, både i forhold til alder og kultur, som blandt andet skyldes det store udbud af almene boliger. Dette skaber en fantastisk mulighed for at lære af hinandens ressourcer i et mangfoldigt fællesskab, som Nivå Nu arbejder med til daglig. Men hvordan kan man motivere sådan et naboskab? Vi fokuserede på planter, et universalt interessefelt, som de fleste har en form for erfaring med.

[divider]


Vi mødtes den 14. maj kl. 13 efter nogle timers forberedelse fra personalet fra Nivå Nu og vores hold; Jordnært Niveau. En introduktion og en fællessang senere var de første beboer allerede godt i gang med at plante nogle af de krydderier, vi så venligt havde fået sponsoreret af Aarstiderne. Vi startede netop således for at skabe kendskab til hinanden fra start og for at høre hinandens stemme i sang.

Vi havde inviteret borgere fra det lokale aktivitetscenter Mergeltoften, hvilket fungerede rigtig godt, da de kunne hjælpe med nogle af de praktiske spørgsmål om, hvordan man optimalt planter urterne, hvilket de vidste meget om med deres egen lange erfaring med egne haver. Vi blev positivt overrasket over, hvor nemt snakken gik; beboerne var kommet for at få en nyttehave til deres familie, men også for at møde deres naboer. Senere spiste vi også mad sammen og spillede et bingospil centreret omkring krydderurter, hvor beboerne hurtigt engagerede sig og fik præmier med hjem.

Tryghed der hvor vi bor Vi havde altså forberedt nogle få samlingspunkter i løbet af dagen for at sikre os snak på tværs, men dette var næsten unødvendigt, da deltagerne havde så meget brug for hinandens hjælp til at plante urterne. Vores hensigt blev derfor i høj grad indfriet; deltagerne fik taget ejerskab over deres plantekasser ved at lave hjemmelavede navneskilte, men fik også på tværs aftalt at vande hinandens planter, når de skulle arbejde eller hente børn. Dagseventet sluttede derfor ikke brat, men skabte mulighed for længerevarende kendskab til hinanden.

Bæredygtige sociale relationer Vi gik hjem med et smil på læben efter en bekræftelse af, at der ikke skal så meget til for at skabe et nabofællesskab. Og vi kunne se, at der er efterspørgsel på det. Vi vil gerne mødes, vi vil gerne have tryghed, der hvor vi bor. Men det er også et samfundsansvar at skabe bæredygtige sociale relationer i vores lokalområder, da det kan hjælpe i forhold til vores integrationsudfordringer, herunder en stigmatisering af etniske minoriteter og følelsen af utryghed. Vi tror på, at en helt praktisk tilgang til udfordringen har en stor effekt, og at befolkningen har et stort ansvar. Vi skal turde se det ukendte i øjnene og tage medansvar i vores nære omgivelser.

[divider]


[/row]

X