[row]

I efterårsferien kan du lære at slå med le og skabe en naturhave i praksis, når vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening slår dørene op til kurset Når naturen kalder. Biolog og naturhaveentusiast Rikke Milbak guider os til en vildere have på naturens præmisser.

I uge 42 inviterer vi den vilde natur ind på Krogerup i vores helt nye efterårskursus, Når naturen kalder, som vi har udviklet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Igennem en uge skal vi vække naturens magi og finde ud af, hvordan vi kan genfortrylle et kontrolleret kulturlandskab som det danske og gøre op med håbløsheden i klimakrisens tidsalder.

Foto fra Krogerups park af Rikke Milbak.

Vi skal også selv ud i det grønne og lære at slå med le, blive venner med planterne og skabe en vild naturhave. Det sidste hjælper Rikke Milbak os med. Rikke er uddannet biolog med dansk botanik og naturforvaltning som speciale. Hun kalder sig selv bynaturaktivist eller naturhaveentusiast, og de seneste par år har Rikke beskæftiget sig indgående med haver og grønne byområders betydning for lokal biodiversitet.

Naturhave i praksis På efterårskurset kommer Rikke og fortæller om, hvordan vi selv kan invitere naturen indenfor i vores nære områder; i haven, i gårdanlægget eller på byens fællesarealer. Samtidig står Rikke Milbak for to workshops på kurset, hvor der er mulighed for at stifte bekendtskab med naturhave i praksis. Der skal vi nemlig ud i Krogerups park og omskabe en del af den velplejede græsplæne til vild naturhave med blomstereng og kvasbunker, som både vil gavne biodiversiteten og samtidig skabe et rum i parken at gå på opdagelse i.

Gamle træer kan være levested for op mod 1000 andre arter som biller og svampe. Derfor er de vigtige at bevare. Krogerups park er fuld af gamle træer, og de er med til at skabe biodiversitet på højskolen. Foto: Rikke Milbak.

– Når man gør sin have vildere, kan det gøre en forskel for nogle arter, som er trængt i den danske natur, for når man indretter sin have mere på naturens betingelser, skaber man nogle bedre levevilkår for dyr og insekter, fortæller Rikke Milbak.

Naturhaven er ens eget lille natureksperimentarium Ud over at naturhaven potentielt kan skabe mere biodiversitet lokalt, så handler en naturhave ifølge Rikke først og fremmest om muligheden for at få flere naturoplevelser i det daglige, lige udenfor sit vindue.

– Med en naturhave skaber man et oplevelsesrum, hvor voksne og børn kan komme tættere på naturen. Naturhaven er ens eget lille natureksperimentarium, hvor man kan eksperimentere med den måde, man holder have.

I Krogerups park findes den sjældne bille Sort Blomsterbuk, som er knyttet til gamle hendøende træer. Foto: Rikke Milbak.

[divider]


Rikke Milbak formidler forståelse for natur og biodiversitet gennem foredrag, biodiversitetsvandringer, naturhave-workshops og naturture, og så rådgiver hun både private og institutioner om, hvordan man kan gøre en forskel for den lokale biodiversitet, for eksempel ved at skabe en naturhave.

De basale principper for at skabe en mere vild have er ifølge Rikke Milbak:

Vand. Hvis man får vand i haven, fx i form af en lille sø eller bare ved at grave spande ned i græsplænen, vil der være en umiddelbar respons, for vand vil automatisk tiltrække insekter, og fugle og pindsvin vil også gerne have adgang til vand.

Blomstring. Hvis man sørger for blomstring fra tidligt til sent på sæsonen og samtidig har blomster, der er rige på nektar og pollen, kan det også være med til at gavne biodiversiteten, foruden at det naturligvis er smukt med en have, der blomstrer hele året.

Bevare kvas og grenaffald i haven. Hvis man gerne vil fremme dyre- og plantelivet og skabe biodiversitet, hvor man bor, gælder det om at skabe variation og have både døde og levende træer og planter, der tiltrækker dyr. Det vil have en effekt i de allerfleste haver, for der er mangel på levesteder til dyr som eksempelvis firben og snog i almindelige parcelhushaver. Der er mange insekter knyttet til haveaffald, og både gærdesmutte og rødhals vil gerne lave rede i kvashegn.

Der er flere ting, man kan gøre, men disse tiltag vil have en umiddelbar effekt. På kurset skal vi primært arbejde med de sidste to elementer; vi skal skabe en blomstereng og indrette rum i parken ved hjælp af skulpturelle kvasbunker og træstammer, vi finder i Krogerup-skoven.

Ønsket er blandt andet at skabe en blomstereng i Krogerups park. Foto: Rikke Milbak.

Efterårskursus på Krogerup

Allerede nu er forberedelserne til de forskellige naturhaveworkshops på kurset godt i gang. Forskellige arealer er blevet fredet fra at blive slået frem til uge 42, så vi kan slå det høje græs med le på kurset. Rikke Milbak vil på kurset tale om, hvordan man kan skabe mere plads til liv, der hvor man bor, og hun afholder to workshops, hvor man får mulighed for at være med til at skabe naturhave i praksis i Krogerups park.

Danmarks Naturfredningsforenings naturvejledere, Thomas Neumann og Majken Sundahl, vil desuden stå for en workshop, hvor man kan lære at slå med le, og de to workshops spiller sammen i forhold til at skabe bedre forudsætninger for biodiversitet.

På kurset Når naturen kalder kan du desuden møde præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding; kok og naturkriger Nikolaj Kirk; biolog Rasmus Ejrnæs; kok og medstifter af Aarstiderne, Søren Ejlersen; forfatter og klimaaktivist Andrea Hejlskov; kulturforsker Gregers Andersen; dr.theol. Ole Jensen; professor Steen Hildebrandt, Dorthe Varning Poulsen, der forsker i natur og sundhed og er tilknyttet terapihaven Nacadia m.fl.

Du kan se hele programmet for kurset her.

[divider]


[/row]