Bestyrelse

Bestyrelse, repræsentantskab og fundats

Bestyrelsen

Bestyrelsen som valgt på repræsentantskabsmødet 2016

– Annette Hartvig Larsen. Konstitueret formand · Adm. direktør i Aarstiderne
– Jonas Hjort · Oplevelseschef for Cofoco, tidligere elev
– Julie Hornbek Toft · Erhvervsjournalist på Jyllands Posten, tidligere elev
– Christian Holm Donatzky · Radikal politiker i Helsingør byråd
– Mikael Fock. Suppleant  · Leder af Kulturværftet og Toldkammeret i Helsingør

Repræsentantskabet

Vores øverste myndighed, repræsentantskabet, afspejler Krogerups historie og oprettelse i 1946. Her er repræsentanter fra Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer m.fl.

– Læs mere om repræsentantskabet

 

Hal Koch-prisen

Hvert forår uddeler Krogerup Højskole en Hal Koch-pris, som skal hædre et demokratisk initiativarbejde. Læs prisens fundats.

Fundats

Vores formålsparagraf er blevet revideret i 2004 og fortæller, hvad vi vil med vores skole:

§ 1, Stk. 4.
Krogerup Højskole skal inspirere interesserede unge med vidt forskellig baggrund til at tage kritisk stilling til tidens væsentligste udfordringer. Undervisningen skal udvikle elevernes politiske og kulturelle engagement, bl.a. gennem en alsidig dialog om værdibegreber, identitetsopfattelser og demokratiforståelse. Skolelivet skal udvikle elevernes ansvarsfølelse, både overfor det enkelte menneske og det nære og globale fællesskab.

– Du kan læse resten af fundatsen her.

Offentliggjort d. 1 januar 2015

Værdigrundlagsevaluering

Evaluering af værdigrundlaget angående samvær på lange kurser – 2016:

pdf billede

Evaluering af værdigrundlag for lange kurser – 2010:

pdf billede

Evaluering af værdigrundlaget for korte kurser – 2014:

pdf billede

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen for efteråret 2014:

pdf billede

Charter for løn- og ansættelsesvilkår

pdf billede