Bestyrelse

Bestyrelse, repræsentantskab og fundats

Bestyrelsen

Bestyrelsen som valgt på repræsentantskabsmødet  8. maj 2018

– Alfred Josefsen · Beklæder diverse bestyrelses-formandsposter bl.a. i UNICEF, tidligere elev, bestyrelsesformand
– Annette Hartvig Larsen · Adm. direktør i Aarstiderne, næstformand
– Lasse Langdahl · Tidligere elev
– Mikael Fock · Leder af Kulturværftet og Toldkammeret i Helsingør
– Christian Holm Donatzky · Radikal politiker i Helsingør byråd

Repræsentantskabet

Vores øverste myndighed, repræsentantskabet, afspejler Krogerups historie og oprettelse i 1946. Her er repræsentanter fra Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer m.fl.
Repræsentantskabsmøde 2019 finder sted tirsdag d. 7. maj kl. 19 på Krogerup.

– Læs mere om repræsentantskabet

 

Hal Koch-prisen

Hvert forår uddeler Krogerup Højskole en Hal Koch-pris, som skal hædre et demokratisk initiativarbejde. Læs prisens fundats.

Årsrapport 2016

pdf billede

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen for efteråret 2017:

pdf billede

Charter for løn- og ansættelsesvilkår

pdf billede

Fundats

Vores værdigrundlag er blevet revideret i 2017 og fortæller, hvad vi vil med vores skole:

§ 1, Stk. 4.
Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene dannelse, hvor alle evner sættes i spil.
Krogerup er en politisk og kreativ højskole med internationalt udsyn, der ønsker at danne mennesker med vidt forskellig baggrund, så de bliver bedre til at tænke selvstændigt og kritisk på tværs af specifikke fagligheder.
Vi fokuserer på udvikling af menneskers muligheder for at blive ansvarlige, initiativrige medborgere, der er åbne og imødekommende over for andre synspunkter og kulturer.
Vi mener som Hal Koch, at demokratisk tænkning og handling kræver en stadig, alsidig dialog om værdibegreber.
På Krogerup bygger skolelivet på fri, lystdrevet læring.
Det er vigtigt at styrke lysten og evnen til at indgå og handle i både det nære og det globale fællesskabs interesse med et frisind båret af fornuft og fantasi.

Offentliggjort d. 6 juni 2017
pdf billede

Værdigrundlagsevaluering

Evaluering af værdigrundlaget angående samvær på lange kurser – 2016:

pdf billede

Evaluering af værdigrundlag for lange kurser – 2010:

pdf billede

Evaluering af værdigrundlaget for korte kurser – 2014:

pdf billede

X