halkock

Hal Koch-prisen

Fundats

Krogerup Højskole har indstiftet Hal Koch-prisen med et blik tilbage og et blik på i dag og fremad for at anerkende Hal Kochs markante betydning i demokratidebatten, og for at anerkende mennesker eller organisationer og projekter, der i dag påtager sig et særligt ansvar for demokratiets udvikling og vitalitet.

Prisen er en initiativpris, der skal bevidstgøre os om, at demokratiet ”ikke er en sejr som er vundet, men en kamp, som stadig går på”, som Hal Koch udtrykker det i ”Hvad er demokrati?” fra 1945. Prisuddelingen skal således minde os om, at det er konkrete menneskers initiativer og engagement, der får demokratiet til at gro. For Hal Koch var demokrati mere end en styreform med frie, tilbagevendende valg og et repræsentativt system. ”Det er samtalen (dialogen) og dens gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen”, siger han, og fortsætter ”At de samtalende virkelig bestræber sig for gennem samtalen at nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af konfliktens problem.” Prisen uddeles en gang årligt på Krogerup Højskole, gerne i umiddelbar nærhed af Hal Kochs fødselsdag d. 6. maj. Prismodtageren skal i forbindelse med modtagelsen kvittere med en kortere tale og forpligtiger sig desuden til at afholde et foredrag på Krogerup Højskole på et senere aftalt tidspunkt.

Hvad er demokrati?

Dette er titlen på den lille pjece fra 1945, som Hal Koch benævnte den; spørgsmålet blev taget op 59 år senere på Krogerups sommerkursus i 2004. Mere om Hal Koch og “Hvad er demokrati”? se Demokrati – LIVE, fra Hal Koch 100 års jubilæum, med deltagelse og indlæg fra bl.a. Mads Øvlisen, Birthe Rønn Hornbech, Paula Larrain, Sandy Brinck, David Gress, Lis Togeby, Klaus Rothstein, Ove Korsgaard, Naser Khader, Morten Albæk.

Modtagerne af Hal Koch-prisen:

2005 Clement Kjærsgaard, journalist
2006 Svensk Indvandrerblad
2007 Liberalisterne
2008 Camp X
2009 Dansk og norsk PEN
2010 Eva Smith, professor
2011 Trampolinhuset
2012 Jens Stoltenberg, Norges statsminister
2013 Jesper Tynell, journalist
2014 Knud Foldschack, advokat
2015 Venligboerne
2016 Özlem Cekic og Foreningen Brobyggerne
2017 Ungdommens Folkemøde

Hal Koch prisudvalget

– Eva Smith, juraprofessor og tidligere prismodtager
– Lars Bo Kaspersen, professor på CBS
– Lars Koch, Hal Kochs barnebarn og politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke
– Rasmus Møller, medlem af Krogerups elevforening
– Lasse Langdahl, medlem af bestyrelsen
– Mathias Findalen, lærer på Krogerup Højskole
– Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole

X