KROGERUPS PARK

Krogerup Højskole er placeret i en smuk, gammel herregårdspark fyldt med høje og stolte træer – nogle af dem har stået der i mere end 500 år.

I 1700-tallet var Krogerups park en fin barokhave og senere i 1800-tallet blev den omlagt til klassisk engelsk parkanlæg, som man stadig i dag kan ane resterne fra. På grund af stedets historie er store dele af parken fredet i dag. Til daglig er der derfor både plads til bålhygge og fodbold – og til at de flere hundrede år gamle bevaringsværdige egetræer, lindeallé og anden bevoksning kan være hjemsted for en divers dyrebestand, f.eks. for flere sjældne arter af flagermus.

I 2022 indgik Krogerup Højskole et samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland om en naturplan for et langsigtet mål om fortsat at tage vare på naturværdierne i området omkring højskolen. Du kan se den udarbejdede naturplan via dette link.

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Therese Juncker

Therese Juncker

Administrationschef

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER