Vaerdier

Værdier og historie

Værdigrundlag

Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene dannelse, hvor alle evner sættes i spil.

Krogerup er en politisk og kreativ højskole med internationalt udsyn, der ønsker at danne mennesker med vidt forskellig baggrund, så de bliver bedre til at tænke selvstændigt og kritisk på tværs af specifikke fagligheder.

Vi fokuserer på udvikling af menneskers muligheder for at blive ansvarlige, initiativrige medborgere, der er åbne og imødekommende over for andre synspunkter og kulturer.

Vi mener som Hal Koch, at demokratisk tænkning og handling kræver en stadig, alsidig dialog om værdibegreber.
På Krogerup bygger skolelivet på fri, lystdrevet læring.

Det er vigtigt at styrke lysten og evnen til at indgå og handle i både det nære og det globale fællesskabs interesse med et frisind båret af fornuft og fantasi.

Krogerups historie – fra herregård til højskole

Krogerup ligger midt i et yndefuldt sjællandsk landskab mellem skove og marker tæt på Øresund ved den gamle kanonbådshavn. Her lugter af historie, for hovedbygningen er mere end bare et hus – selvom Karen Blixen omtalte stedet som en passende bolig for en enkelt familie.

Det var her lensmanden Hans Rostgaard boede og kæmpede mod svenskerne i midten af 1600-tallet. Det var også her hans bogkyndige søn Frederik Rostgaard søgte tilbage, da han var blevet forvist fra det enevældige hof i 1724 på grund af korruptionsanklager. Her opførte adelsfamilien von der Maase det første kendte Krogerup i 1776. Det var Frederik Rostgaards datter Conradine Sophie Rostgaard der i 1720 giftede sig med Frederik von der Maase. Han falder af sin hest og dør allerede i 1728. Hun gifter sig uden sin fars tilladelse med Oluf Bruun som var hendes børns lærer på Krogerup. Storkøbmanden Constantin Brun tjente fedt under Napoleonskrigene og købte i 1812 gården til sine sønner, som drev landbrug, plantede sjældne træer og satte en ekstra etage på hovedbygningen. Brun´erne havde Krogerup i 127 år, men da den gamle fru Brun døde i 1939, var ejendommen så forgældet, at ingen af arvingerne ville overtage den.

Krogerup blev dermed den danske stats eje, og under 2. Verdenskrig rykkede politiet ind og lavede skole. Da nazisterne tog politiet i 1944, rykkede Hitlers danske håndlangere, Hipo-korpset, ind og hærgede bygningen. Efter befrielsen stod huset tomt i mere end et år. I november 1946 ankom så de første 30 nysgerrige elever, der skulle bo i nogle brandfarlige barakker og være med til at virkeliggøre det Krogerup, som Hal Koch og fem ivrige lærere havde glædet sig til at åbne. Hal Kochs skole blev ikke budt hjerteligt velkommen i højskolebevægelsen og andre grundtvigske-folkelige kredse. Den blev skældt ud for at være alt fra identitetsløs til en kommunistrede. Den var nu hverken uden identitet eller befolket af kommunister, men beskæftigede sig med så underlige størrelser som blandt andet europæisk humanisme, menneskerettigheder, demokrati og politik! Og så var det tilmed en “københavnerskole”. Det var fremmede elementer for en højskolebevægelse, der siden 1844 havde fokuseret på Danmarks og Nordens historie og national identitet.

At det trods megen ballade og stiv modvind lykkedes at få Krogerup Højskole op at stå, er fortsat lidt af en gåde, men løsningen er nok – som det altid har været med højskolen – eleverne. Eleverne gav skolen liv og bæredygtighed.

Det smukke palæ fra 1776, der er vores øjesten, er nu fredet, men der er bygget nyt i 1958, 1970, 1988 og 1999.

Meget er forandret siden Hal Koch og hans kolleger gjorde de første forsøg med at danne en helt ny højskole, men skolen bygger stadig på medborgerskab og humanisme. I 2004 blev formålsparagraffen formuleret således :

Krogerup Højskole skal inspirere interesserede unge med vidt forskellig baggrund til at tage kritisk stilling til tidens væsentligste udfordringer. Undervisningen skal udvikle elevernes politiske og kulturelle engagement, bl.a. gennem en alsidig dialog om værdibegreber, identitetsopfattelser og demokratiforståelse. Skolelivet skal udvikle elevernes ansvarsfølelse, både overfor det enkelte menneske og det nære og globale fællesskab.

Krogerups tidslinje

1661: Hans Rostgaard belønnes af kongen pga. hans kamp mod svenskerne og overtager Krogerup
1741: Familien Von der Maase overtager Krogerup
1776: Hovedbygningen står færdig
1812: Familien Bruun overtager Krogerup
1837: Krogerups hovedbygning ombygges med de nuværende to etager
1939: Gården er forgældet – staten overtager bygningerne. Under krigen er gården hjemsted for politiet og Hipo-korpset
1946: Krogerup Højskole stiftes d. 1. december. Forstander: Hal Koch
1956: Forstander: Harald Engberg-Pedersen
1966: Forstander: K.E. Larsen
1982: Forstander: Søren Bald
2002: Forstander: Mette Geil
2005: Forstander: Erik Boel
2008: Forstander: Rikke Forchhammer
X