Rikkes Forchhammers sidste krogerup-tanker - Krogerup Højskole

[row]

De seneste måneder på Krogerup Højskole har været præget af forstander Rikke Forchhammers afsked. Der har været stor reception, afskedsfest, afsked med medarbejderne, gallamiddag og sidste fest med eleverne og meget andet.

Herunder kan du se en video med forskellige gæsters vurderinger af Rikkes tid på Krogerup, som forårets journalistelever optog under hendes afskedsreception den 8. juni.

I bladet her kan du læse journalistelevernes detaljerede artikel om Rikke Forchhammers liv og vej til Krogerup Højskole i deres magasin Krogen.

Her har vi samlet nogle af de mange portrætter og interview, som dagbladene har skrevet om Rikke den seneste tid: Politiken, Frederiksborg Amtsavis, Global Nyt

[divider]


Graferne her viser udviklingen i antallet af elever (lange kurser) og kursister på ugekurser (korte kurser) de seneste 10 år på Krogerup Højskole under Rikke Forchhammer som forstander.

[divider]


[/row]

X