Når naturen kalder

Naturen er under pres, vi står midt i den sjette masseuddøen af arter, og de næste få år er de vigtigste i vores historie, hvis vi skal nå at stabilisere klimaet. Det er tid til handling og til at vende blikket mod de potentialer, som de truende katastrofer også rummer, nemlig håb, mulighed for forandring, mod til at handle, omsorg for natur og klima – og måske en anden omsorg for hinanden?

Vær med til en intens og indholdsmættet uge med kurset ’Når naturen kalder’ på Krogerup Højskole. I år er temaet ’jordforbindelser’, som vi undersøger politisk, filosofisk, praktisk og æstetisk gennem foredrag, debat og workshops med nogle af Danmarks førende natur- og klimapersonligheder.

Få udfordret dit natursyn og vær med til at skabe handling i fællesskab med andre, som også vil naturen og den grønne dagsorden. Alt sammen kombineret med grøn cocktail-bar, nye venskaber, workshops, badeture i Øresund og ture i naturen.

Workshops om permakultur, naturhave i praksis, kunst og natur, fødevareproduktion og nye fællesskaber, grøn madlavning og natursansning.

Mød klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, klimajournalist Jørgen Steen Nielsen, biolog Rasmus Ejrnæs, bioetiker Mickey Gjerris, naturformidler Vicky Knudsen fra tv-programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr, meteorolog Jesper Theilgaard, biolog Hans Henrik Bruun, tegner og klimaaktivist Anders Morgenthaler, professor Jens Friis Lund, medstifter af tagfarmen Østergro Livia Urban Swart Haaland, forfatter til Træmuseet C.Y. Frostholm, filmskaber Phie Ambo, Den Grønne Studenterbevægelse og mange flere.

WORKSHOPS PÅ KURSET

🌱 Permakultur // Sara Overgaard

Med afsæt i permakulturen vil vi gå i dybden med grundlaget for alle vores planters liv: nemlig jorden. På workshoppen får du en introduktion til principperne for permakultur, og sammen etablerer vi et flerårigt permakulturbed i højskolens park. Gennem det praktiske arbejde med at lave et bed opnår du en større forståelse for naturens ressourcer og bliver bevidst om måder at dyrke haven til gavn for jordens liv med udgangspunkt i permakulturens principper
Sara Overgaard er uddannet økologisk landmand og har certifikat i Permakultur Design. Sara underviser i praktisk havebrug og permakultur på Brenderup Højskole.

🌱 Jordforbindelser // med Livia Urban Swart Haaland og Andrea Pontoppidan

På workshoppen ‘Jordforbindelser’ skal vi opleve, at vi er en del af naturen – og hvordan vi må tage højde for denne forbindelse, når vi producerer fødevarer. Vi skal – fra både videnskabelige, praktiske og æstetiske perspektiver – præsenteres for de naturlige processer, som ligger til grund for, at vi kan få mad på tallerkenen. Vi skal huske tilbage, opdage, lytte, snuse, se, smage og mærke, at vi er en del af et større økosystem – en mekanisme og et fællesskab, som er langt mere mangfoldigt end det, vi deler med hinanden. Vi skal lærer om, hvad der rører sig indenfor landbruget og om det store potentiale, der er i nye dyrkningsmetoder og afsætningsmodeller.
Livia Urban Swart Haaland er medstifter af tagfarmen ØsterGro og fødevarefællesskabet FællesGro. Livia underviser desuden højskolens elever på de lange kurser i faget ’Jordforbindelse’.
Andrea Pontoppidan er cand.mag. i Litteraturvidenskab og del af forlaget Laboratorium for Æstetik og Økologi. Andrea er desuden tilknyttet ØsterGro og er optaget af forbindelserne mellem planteliv og menneskeliv i koblinger mellem praktiske, naturvidenskabelige, kunstneriske og teoretiske knopskydninger.

🌱 Natur og skrift // Liv Sejrbo Lidegaard

På denne workshop vil vi gå ud fra at vi som mennesker, har alt at vinde ved at finde nye måder sameksistere med naturen, og at kunsten er et af de steder hvor vi kan udforske nærmere hvordan. Ved at læse og skrive vil vi sammen udforske feltet.
Liv Sejrbo Lidegaard er forfatter og har udgivet digtsamlingerne Fælleden og Vi er her, der kan betegnes som økopoesi. Liv underviser på Krogerups lange kurser i skrivefaget Tidens stemmer.

🌱 Naturen kalder på bevægelse // Sarah Jakob

Kom og vær med til en legende træning ude i naturen, hvor vi bruger skoven, og hvad vi kan finde i den, som redskaber. Træningen vil styrke krop, balance og kondition. Vi støtter hinanden, og alle kan være med. Der er stor chance for at få sved på panden og grine sammen. Som afslutning vil der være en meditation, hvor vi integrerer oplevelsen i naturen.
Sarah Jakob er uddannet træner/idrætslærer og massageterapeut og brænder for at få andre til mærke glæden ved bevægelse og kropsbevidsthed.

🌱 Sansning og oplevelser af natur // Ida Nielsen Langendorf & Jorden Kalder

På denne workshop skal vi lære at sanse og efterfølgende forstå vores egen sansning. Igennem et konkret møde med Krogerups natur og efterfølgende skrivning af feltnoter skal vi i fællesskab nærme os en forståelse af, hvordan man sanser og oplever natur anno 2019.
Ida Nielsen Langendorf underviser på Krogerups nye grønne hovedfag, Jorden Kalder. Workhoppen afvikles i samarbejde med eleverne på Jorden Kalder.

Kursusleder: Rasmus Meyer & Ida Nielsen Langendorf

PRISER: (13.10.19 – 19.10.19, uge 42)
– Enkeltværelse 5.550 kr.
– Dobbeltværelse 4.750 kr.
– Dagelev 4.000 kr.
– Studerende 2.500 kr.
– Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening får 450 kr. i rabat.


SØNDAG D. 13. OKTOBER

16:00 Dørene åbnes for indkvartering
17:45 Velkomst
20:00 ‘Danmarks bidrag til en hurtig global grøn omstilling’, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

MANDAG D. 14. OKTOBER

10:00 Som gjaldt det livet. Jørgen Steen Nielsen, journalist og forfatter
14:00 Død giver liv. Hans Henrik Bruun, biolog og ekspert i biologisk mangfoldighed med særligt fokus på samspil mellem arter i samfund af planter, dyr og svampe
16:30 Vandring i Krogerup-skovene med Hans Henrik Bruun
19:30 Koch, Krogerup og klimakrise. Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole
21:00 Samtalesalon

TIRSDAG D. 15. OKTOBER

10:00 Upraktiske tanker om lysegrønt håb. Mickey Gjerris, bioetiker
14:00 Workshops
16:30 Besøg hos vores gode naboer Kølster Malt & Øl på Krogerup Avlsgaard ved brygger Michael Juel
19:30 TESTIMONIUM. Audio-visuelt værk over menneskeskab affald og forurening. Performance og artist talk med lydkunstner, Jacob Kirkegaard
21:30 Bål og højskolesang i parken

ONSDAG D. 16. OKTOBER

10:00 Dansk maleri og det antropocæne landskab. Om udstillingen og forskningsprojektet Jordforbindelser, Gry Hedin, museumsinspektør på Arken
14:00 Alexander von Humboldt. Fejring af 250-året for den tyske naturvidenskabsmand og opdagelsesrejsende, Rasmus Vincentz, Habitats
16:30 1 år med Greta Thunberg. Tegner og klimaaktivist, Anders Morgenthaler, i samtale med unge aktivister fra Den Grønne Studenterbevægelse og Fridays for Future
19:30 Grønne handlerum. Debat om konkrete handlinger for grøn omstilling og bæredygtige handlefællesskaber med Nanna Thomsen, forpagter af Andelsgaardes første gård, filmskaber Phie Ambo og Jeppe Høstgaard Poulsen fra Den Grønne Studenterbevægelse

TORSDAG D. 17. OKTOBER

10:00 Naturtosser vs. klimatosser. Biolog Rasmus Ejrnæs og professor og klimaaktivist, Jens Friis Lund, i samtale om klima-, miljø- og naturkrisens brændende platforme
14:00 Workshops
16:30 Tankefrø om jord i samarbejde med Bloom – festival om natur og videnskab. Få en ny fornemmelse for jordens overraskende egenskaber, når forskellige perspektiver mødes og angriber jord med passion.
19:30 Træmuseet. Om træer og litteratur. C.Y. Frostholm, forfatter og billedkunstner

FREDAG D. 18. OKTOBER

10:00 Vores forbindelser til dyr. Vicky Knudsen, naturformidler og dyreekspert
14:00 Hvor skal vi hen, og hvad kan vi gøre? Om håb og muligheder i klimakrisens tid. Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaformidler
16:00 Festforberedelser
18:30 Festmiddag

LØRDAG D. 19. OKTOBER

08:00 Morgenmad
09:15 Afsked under bøgen

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR 44913216
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortider: 9.00 - 12.00

NYHEDSBREV

Se der seneste nyhedsbrev HER

X