En ny form for højskole bliver til

Det er den 1. december 1946. I Humlebæk nord for København er der åbning af Krogerup Højskole i den gamle herregårds bygninger. Knap en måned forinden er de første elever rykket ind.
Hal Koch, teolog, demokratiforkæmper og formand for Dansk Ungdomssamvirke (i dag Dansk Ungdoms Fællesråd), er nyudnævnt forstander.
Med til åbningen af Krogerup er gæster som Kronprins Frederik, Kronprinsesse Ingrid, statsminister Knud Kristensen, arkitekt Børge Mogensen og repræsentanter for arbejdsgivere, lønmodtagere og landbruget.
Årsagen til det prominente fremmøde er, at åbningen af Krogerup Højskole er en del af en national, demokratisk og kulturel oprustning efter Anden Verdenskrig. De gamle højskoler har spillet en central rolle i den nationale genopretningsproces efter 1864, og nu er håbet, at Krogerup som en ny medborgerskole skal uddanne de fremtidige generationer til at værne om og udvikle det danske demokrati – både som styreform og som livsform.

Det begyndte som herregård

Forud for åbningen af højskolen har den gamle herregård gennem knap 300 år været genstand for lidt af hvert. Og den smukke bygning emmer da også af historisk vingesus.
Her er i korte træk fortællingen om Krogerup, inden stedet blev til højskole:

1661
Hans Rostgaard får kongeligt skøde på Krogerup for sin indsats i krigen mod svenskerne – og overtager Krogerup. Et af hans tre ægteskaber resulterer i sønnen Frederik Rostgaard, som først efter mange års udlandsrejse vender tilbage til Krogerup. Hans Rostgaard dør i 1684 og godset drives i Frederik Rostgaards fravær af hans fætter Jens Rostgaard.

1720
Hans Rostgaards barnebarn Conradine Sophie Rostgaard gifter sig med Frederik von der Maase. Og Krogerup drives de næste mange år af familien von der Maase, som i 1776 færdiggør opførelsen af hovedbygningen på Krogerup.

1804
Krogerup Gods bliver solgt til Pauline Sehested, som tidligere har ejet Høegholm på Djursland. Allerede få år senere, i 1810, bliver godset solgt videre til storkøbmanden Constantin Brun, som kort efter overdrager det til sønnen Carl Frederich Balthasar Brun. De sidste ejere af Krogerup, inden det overgår til staten, er Carl Bruns barnebarn Oscar Brun og hans kone Ida Tesdorpf Brun. Hun dør som den sidste, og arvingerne ønsker ikke at overtage godset.

1942
Statens Jordlovsudvalg overtager bygningen. Krogerups fire avlsbygninger bliver skilt fra gården og tilhører nu Skov- og Naturstyrelsen. I dag er Krogerups Avlsgård økologisk landbrug, som forpagtes af Aarstiderne.

1944
Tyskerne stormer Krogerup, som på det tidspunkt bliver brugt som uddannelsessted for politiet. Omkring 70 af de mænd, der befandt sig på Krogerup, blev taget til fange og sendt til tyske koncentrationslejre. Efter befrielsen står huset tomt i mere end et år.

Krogerups forstandere gennem tiden

Siden Hal Koch skabte Krogerup Højskole i 1946, har flere forskellige personligheder stået i spidsen for højskolen:

1956: Harald Engberg-Pedersen
1966: K.E. Larsen
1982: Søren Bald
2002: Mette Geil
2005: Erik Boel
2008: Rikke Forchhammer
2018: Rasmus Meyer

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Therese Juncker

Therese Juncker

Administrationschef

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER