Støtte til opholdet

Drømmer du om at komme på højskole, men har du svært ved at betale hele opholdet selv, så er der forskellige muligheder for støtte. Højskolen har mulighed for i enkelte tilfælde at give økonomisk støtte til elever, som ikke har råd til et ophold. Beløbets størrelse afhænger af en konkret vurdering og aftales fra gang til gang. Har du brug for en økonomisk håndsrækning for at komme på Krogerup, så send en mail til kontoret@krogerup.dk, så ser vi på mulighederne.

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk

“På Krogerup eksisterer seriøsitet, nysgerrighed og leg side om side, og man er en del af et fedt fællesskab. Det har været den mest lærerige, skøre og fantastiske tid.”

André Grendslev, tidligere elev på JOURNALISTIK & MEDIER

Krogerup Højskoles Elevfond

En anden mulighed er at søge Krogerup Højskoles Elevfond, som hvert år giver tilskud til unge med begrænset mulighed for at betale et højskoleophold. Fonden er drevet af tidligere elever og giver et økonomisk bidrag udover det, skolen yder.
Vi prioriterer at hjælpe unge med socio-økonomiske udfordringer, som har et behov for nye rammer. Det kan være, at du står i en svær situation og har brug for et trygt, nærende miljø at udfolde dig i. Krogerup Højskoles Elevfond drømmer om en højskole, der afspejler virkelighedens mangfoldighed.

Konkret sørger støtten fra fonden og skolens nedsatte ugepris for, at du som udgangspunkt kun skal betale udgiften til rejsen. På den måde håber vi, at langt flere unge får mulighed for at komme på højskole. Samtidig øger vi mangfoldigheden på skolen. Går du derfor med højskoledrømme, men har ikke mulighed for at betale hele opholdet selv, kan du ansøge fonden om støtte.

Sådan søger du støtte

Har du lyst til at søge støtte til dit højskoleophold, så skriv til Elevfonden, og så sender vi dig ansøgningsskemaer og vejleder dig i processen.

Skriv til: krogenelevfond@gmail.com

Link til: Ansøgningsformular

Midlerne, som Elevfonden giver i støtte, kommer primært fra private donationer. Indtil videre har hvert elevhold doneret en stor sum ved afslutningen af deres ophold. Det gør de, fordi de ønsker at alle skal kunne få de samme unikke oplevelser og blive en del af et lige så sejt, engageret og kærligt fællesskab, som de har været og fortsat er en del af. Desuden organiserer eleverne indsamlinger i løbet af året, og fonden har derfor modtaget penge fra auktioner, salg af plakater, digtsamlinger og overskud fra sociale arrangementer. Derudover får vi løbende donationer fra privatpersoner tilknyttet skolen, ligesom vi søger fonde, så vi kan sende endnu flere afsted.

Alle tidligere elever på Krogerup er medlemmer af Elevfonden, som til daglig styres af et forretningsudvalg. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du derfor altid velkommen til at skrive en mail til krogenelevfond@gmail.com.
Vi håber på at høre fra dig!

Studievejledning

På Krogerup har vi en studievejleder, som bl.a. kan hjælpe dig med at afklare, hvilken uddannelse du skal søge ind på efter opholdet. Der er både fælles vejledningsarrangementer og mulighed for individuel samtale med højskolens studievejleder.

Mentorordning

Krogerups mentor støtter og vejleder dig med at opnå de mål, der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder.
Hvis du er optaget på skolen som mentorelev, skal du hurtigst muligt i fællesskab med vores mentor udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Aftalen skal indeholde hvilke fag, du vælger, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe, og hvilke uddannelsesmuligheder du har bagefter. Derudover skal aftalen beskrive omfanget af kontakten mellem dig og mentoren.

Vores mentor vil sørge for, at denne kontakt bliver opretholdt og også tage initiativ til løbende at følge op på planen.

Hvis du har spørgsmål til mentorordningen, så kontakt os på kontoret@krogerup.dk

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Krogerupvej 13, 3050

“Den, der vil forstå livet – og det er vel til syvende og sidst opgaven for os alle – må gå om erfaringen, hans egen erfaring, vundet derved, at han med lidenskab har indladt sig med livet.”

Hal Koch, Krogerups stifter

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER