Krogerup Højskoles bestyrelse:

Bestyrelsesformand Alfred Josefsen, beklæder diverse bestyrelsesformandsposter bl.a. i UNICEF og er tidligere elev på Krogerup

Næstformand Annette Hartvig Larsen, adm. direktør i Aarstiderne

Christian Holm Donatzky, Det Radikale Venstre

Mette Thingstrup, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut., tidl. leder af Zanzibar Højskole

Mikael Fock, tidl. leder af Kulturværftet og Toldkammeret i Helsingør

Soffia Spacciante, tidligere elev

Suppleant:
Frederikke Amalie Gudmand, tidligere elev

Bestyrelsen blev valgt på repræsentantskabsmødet 2. maj 2023.

Repræsentantskabet:

Vores øverste myndighed, repræsentantskabet, afspejler Krogerups historie og oprettelse i 1946. Initiativet til oprettelsen af Krogerup Højskole blev taget af folketingsmedlemmer på tværs af alle partier, repræsentanter fra LO og DA og fra det, der senere kom til at hedde Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor den første forstander Hal Koch var formand. Derfor sidder der også i dag repræsentanter fra alle Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og DUF i vores øverste myndighed.

Se listen over medlemmerne af repræsentantskabet her.

   

  Årsrapport 2022

  pdf billede

  Undervisningsmiljø- vurdering

  Efteråret 2017:
  pdf billede

  Charter for løn- og ansættelsesvilkår

  pdf billede

  Referat af repræsentantskabsmøde 2022

  pdf billede

  Værdigrundlagsevaluering

  Evaluering af værdigrundlaget angående samvær på lange kurser – 2016:

  pdf billede

  Evaluering af værdigrundlag for lange kurser – 2010:

  pdf billede

  Evaluering af værdigrundlaget for korte kurser – 2014:

  pdf billede

  Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde på Krogerup Højskole

  pdf billede

  Fundats

  Offentliggjort d. 2 maj 2023
  pdf billede

  Vores værdigrundlag er blevet revideret i 2021og fortæller, hvad vi vil med vores skole:

  § 1, stk. 4.
  Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene dannelse, hvor alle evner sættes i spil.
  Krogerup er en politisk og kreativ højskole med internationalt udsyn, der ønsker at danne mennesker med vidt forskellig baggrund, så de bliver bedre til at tænke selvstændigt og kritisk på tværs af specifikke fagligheder.
  Vi fokuserer på udvikling af menneskers muligheder for at blive ansvarlige, initiativrige medborgere, der er åbne og imødekommende over for andre synspunkter og kulturer.
  Vi mener som Hal Koch, at demokratisk tænkning og handling kræver en stadig, alsidig dialog om værdibegreber.
  På Krogerup bygger skolelivet på fri, lystdrevet læring.
  Det er vigtigt at styrke lysten og evnen til at indgå og handle i både det nære og det globale fællesskabs interesse med et frisind båret af fornuft og fantasi.

  Kontakt os

  +45 49 19 03 80

  kontoret@krogerup.dk

  Therese Juncker

  Therese Juncker

  Administrationschef

  KONTAKT

  Krogerup Højskole
  Krogerupvej 13
  3050 Humlebæk

  CVR: 44913216
  EAN: 5790002583926
  Telefon: 49 19 03 80
  E-mail: kontoret@krogerup.dk

  Kontortid: 9.00-12.00

  NYHEDSBREV

  Se det seneste nyhedsbrev HER