verden brænder

– de globale udfordringer og dine handlemuligheder

VERDEN BRÆNDER er for dig, der …

… drømmer om at forstå de globale udfordringer og deres konsekvenser. Dig, der ønsker at få værktøjer til at tage sagen i egen hånd. Og dig, der gerne vil tage stilling og være en handlende borger frem for en passiv tilskuer til verdens gang. Hovedfaget kræver ingen andre forudsætninger end, at du interesserer dig for den verden, du er en del af.

Kontakt din nye lærer

sigrid@krogerup.dk

+45 49 19 03 80

Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk

Det kan du – også – bruge faget til:

Hovedfaget giver dig politisk viden og social indsigt, som er relevant i forhold til at forstå de problematikker, der diskuteres i samfundet. Hovedfaget trækker tråde til en lang række videregående uddannelser, der beskæftiger sig med samfund og mennesker. Du kan også bruge hovedfaget til at blive aktiv i græsrodsorganisationer, da vi både møder aktivister og får konkrete redskaber gennem vores kampagnearbejde, der kan bruges i forenings- og organisationsarbejde.

Indholdet:

Hovedfaget VERDEN BRÆNDER handler om globaliseringens muligheder og udfordringer. Du kommer til at lære en masse om politik, økonomi, kultur og identitet, når du får sat emner som klimaforandringer, migration, handel og social forandring ind i nye rammer, og du lærer om aktivisme, planlægning, mediehåndtering og formidling i vores kampagneforløb. På Verden Brænder er nøgleordene viden, inspiration og handling. Udgangspunktet er, at hvis vi vil forandre, så skal vi op af stolene. For med en verden i opbrud er der brug for kreativitet og handling, hvis de globale udfordringer skal løses.                            

Du bliver i forløbet præsenteret for forskellige syn på globaliseringens konsekvenser i Danmark og resten af verden, og du vil blive udfordret til at tage stilling til dem. Undervisningen vil også have fokus på det land, som du sammen med dit hold skal rejse til, så du bliver forberedt på rejsen og det samfund, du skal møde.

Vi taler med de mennesker, der er berørt af globaliseringen, tager på byvandring med hjemløse, snakker migrationspolitik med flygtninge, diskuterer frihedsrettigheder med niqabklædte og overvågningsnørder, og vi møder aktivister i Danmark og på rejsen, som kan inspirere os til handling. Vi møder samfundsaktører med fingrene på pulsen, og vi får besøg af forskere, unge aktivister, politikere eller kunstnere, der kan inspirere, skabe debat og udfordre os.

Undervisning om:

  • Klimaet i krise– hvorfor forandrer klimaet sig, hvilke konsekvenser har det for os mennesker, og hvad kan vi gøre for at mindske klimaforandringerne?
  • Os i en global verden–hvilke globale problemer står vi over for, hvad er kreativ aktivisme og hvilke sociale kampe kæmpes i dag?
  • Det gode samfund– hvad er det gode samfund, hvad drømmer vi om, hvordan skaber man forandringer, og kan vi sammen skabe utopia?
  • Demokratiet i krise – hvad er populisme, og er der en kløft mellem eliten og folket, hvordan går det med frihedsrettighederne og demokratiet i Danmark og Europa?
  • Madsuverænitet – hvordan bliver vores mad produceret, hvordan påvirker produktionen mennesker og miljø, hvilken rolle spiller landbruget i klimaforandringerne, og hvad skal vi spise i fremtiden?
  • Money makes the world go round– hvordan er spillereglerne i verdenshandlen, hvad skaber vækst, og hvordan påvirker økonomisk vækst klimaet, den sociale udvikling og sammenhængskraften i samfundet?

Rejsen

Midt i højskoleopholdet skal du sammen med dit hold på en længere rejse til Sydafrika.  I løbet af tre uger undersøger vi, hvorfor Sydafrika er verdens mest ulige land, og vi lærer af de kampe, som sociale bevægelser og aktivister kæmper for mere demokrati og retfærdighed i den tidligere apartheid-stat. Vi mødes med sociale frontkæmpere, kunstnere, politikere og studerende, der deler deres drømme, deres projekter og deres kampe med os. Sammen lærer vi af dem, og vi taler om de globale sammenhænge, der forbinder Danmark og Sydafrika, så du får nye redskaber til at forstå den virkelighed, du oplever og er en del af. På rejsen bor vi også hos lokale og tager del i deres hverdag.

Det afsluttende projekt:

Efter rejsen skal du sammen med de andre elever bruge inspirationen fra rejsen og din viden fra undervisningen til at sætte handling bag ordene, når I sammen skal udvikle, planlægge og gennemføre en kampagne i VERDENS BRÆNDERS kampagneværksted.   I bestemmer i fællesskab, hvad kampagnen skal handle om.  Det kan være alt fra at revolutionere den politiske kultur, sikre flygtninges rettigheder, kæmpe for unges arbejdsvilkår i Danmark eller reducere danskernes kødforbrug. Det vigtigste er, at I sammen finder en sag, som I brænder for, og som I sammen gør noget ved.

Vælg et ophold:

Du kan vælge mellem to forskellige ophold:

  • 24 uger i foråret
  • 18 uger i efteråret

På begge forløb deltager du i undervisningen, rejsen og det afsluttende kampagneforløb.

“VERDEN BRÆNDER handler om aktivisme. Du skal vælge VERDEN BRÆNDER, hvis du gerne vil bringe dig selv i spil i forhold til det samfund, som omgiver dig – og hvis du vil være med til at rykke det i en bedre retning. Vi rejser ud for at lade os inspirere, så vi kan gøre en forskel herhjemme.

Sigrid Dahl, underviser på VERDEN BRÆNDER.

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Krogerupvej 13, 3050

Mads Philipsen

Mads Philipsen

Ida Højrup

Ida Højrup

sigrid Dahl

sigrid Dahl

Mathias Findalen

Mathias Findalen

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR 44913216
EAN 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortider: 9.00 - 12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER
X