verden brænder

– de globale udfordringer og dine handlemuligheder

VERDEN BRÆNDER er for dig, der …

… drømmer om at forstå de globale udfordringer og deres konsekvenser. Dig, der ønsker at få værktøjer til at tage sagen i egen hånd. Og dig, der gerne vil tage stilling og være en handlende borger frem for en passiv tilskuer til verdens gang. Hovedfaget kræver ingen andre forudsætninger, end at du interesserer dig for den verden, du er en del af.

Kontakt din nye lærer

clara@krogerup.dk

+45 49 19 03 80

Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk

Det kan du – også – bruge faget til:

Hovedfaget giver dig politisk viden og social indsigt, som er relevant i forhold til at forstå de problematikker, der diskuteres i samfundet. Hovedfaget trækker tråde til en lang række videregående uddannelser, der beskæftiger sig med samfund og mennesker. Du kan også bruge hovedfaget til at blive aktiv i græsrodsorganisationer, da vi både møder aktivister og får konkrete redskaber gennem vores kampagnearbejde, der kan bruges i forenings- og organisationsarbejde.

Faget:

Hovedfaget VERDEN BRÆNDER handler om globaliseringens muligheder og udfordringer. Du kommer til at lære en masse om politik, økonomi, kultur og identitet, når du får sat emner som klimaforandringer, migration, handel og social forandring ind i nye rammer, og du lærer om aktivisme, planlægning, mediehåndtering og formidling i vores kampagneforløb. På VERDEN BRÆNDER er nøgleordene viden, inspiration og handling. Udgangspunktet er, at vi selv skal op af stolene, hvis vi ønsker forandring. For med en verden i opbrud er der brug for kreativitet og handling, hvis de globale udfordringer skal løses.

Du bliver i forløbet præsenteret for forskellige syn på globaliseringens konsekvenser i Danmark og resten af verden, og du vil blive udfordret til at tage stilling til dem. Undervisningen vil også have fokus på det land, som du sammen med dit hold skal rejse til, så du bliver forberedt på rejsen og det samfund, du skal møde.

Vi taler med de mennesker, der er berørte af globaliseringen, tager på byvandring med hjemløse, snakker migrationspolitik med flygtninge, diskuterer frihedsrettigheder med niqabklædte og overvågningsnørder, og vi møder aktivister i Danmark og på rejsen, som kan inspirere os til handling. Vi møder samfundsaktører med fingrene på pulsen, og vi får besøg af forskere, unge aktivister, politikere eller kunstnere, der kan inspirere, skabe debat og udfordre os.

Du kommer konkret til at lære

  • hvorfor klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for os mennesker, og hvad vi kan gøre for at mindske klimaforandringerne.
  • hvilke globale problemer vi står over for, hvad kreativ aktivisme er, og hvilke sociale kampe der kæmpes i dag.
  • hvad det gode samfund er, og hvordan man skaber forandringer.
  • hvad populisme er for en størrelse.
  • om begrebet madsuverænitet, hvordan vores mad produceres, og hvordan produktionen påvirker mennesker og miljø.
  • at forstå spillereglerne i verdenshandlen, hvad der skaber vækst, og hvordan økonomisk vækst påvirker klimaet og den sociale udvikling.

Rejsen

Midt i højskoleopholdet skal du sammen med dit hold på en længere rejse til Mexico. Landet, der ligger i spændingsfeltet mellem Latinamerika og USA, og hvor der tales mere end 60 andre sprog end spansk.
På den tre uger lange rejse rundt i det centralamerikanske land kommer du blandt andre til at møde:
– Arbejdere på sweatshops, som producerer jeans til Europa og kæmper for at kunne organisere sig i fagforeninger og imod forurening af “blåt vand”.
– Oprindelige folk, som har oprettet deres egne myndigheder, skoler og sundhedssystem og kæmper imod megaprojekter af multinationale selskaber, der tapper af lokales drikkevand og eksproprierer folk for at opstille vindmøller.
– Migranter, der fortæller om den farlige rejse til USA og om, hvorfor så mange søger mod nord for at arbejde.
– Kunstnere, der bruger deres kunst til at forbedre samfundet.
– Lokale landsbyboere i bjergene, der vil indkvartere os og dele deres hverdag.
– Sociale bevægelser og aktivister, der på forskellige måder er en del af kampen for en retfærdig globalisering og samfundsudvikling.
– Politikere, der kæmper for den verden, de tror på.
NB: Der kan forekomme ændringer i programmet, da det i høj grad afhænger af vores kontakters tilgængelighed og den politiske situation i landet.

Det afsluttende projekt:

Efter rejsen skal du sammen med de andre elever bruge inspirationen fra rejsen og din viden fra undervisningen til at sætte handling bag ordene, når I sammen skal udvikle, planlægge og gennemføre en kampagne i VERDENS BRÆNDERS kampagneværksted. I bestemmer i fællesskab, hvad kampagnen skal handle om. Det kan være alt fra at ville revolutionere den politiske kultur, sikre flygtninges rettigheder, kæmpe for unges arbejdsvilkår i Danmark eller reducere danskernes kødforbrug. Det vigtigste er, at I sammen finder en sag, som I brænder for, og som I sammen gør noget ved.

Vælg et ophold:

Du kan vælge mellem to forskellige ophold:

  • 24 uger i foråret
  • 18 uger i efteråret

På begge forløb deltager du i undervisningen, rejsen og det afsluttende kampagneforløb.

“VERDEN BRÆNDER handler om aktivisme. Du skal vælge VERDEN BRÆNDER, hvis du gerne vil bringe dig selv i spil i forhold til det samfund, som omgiver dig – og hvis du vil være med til at rykke det i en bedre retning. Vi rejser ud for at lade os inspirere, så vi kan gøre en forskel herhjemme.

Sigrid Dahl, underviser på VERDEN BRÆNDER

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Krogerupvej 13, 3050

Ida Højrup

Ida Højrup

Clara Nepper Winther

Clara Nepper Winther

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR 44913216
EAN 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortider: 9.00 - 12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER