Om Krogerup

Krogerup Højskole er en højskole for dig, der vil forandre, formidle og fortolke den tid, du lever i. Dig, der er nysgerrig på verden omkring dig – og føler et ansvar for den. Og ikke mindst dig, der ønsker at blive klogere på dig selv og verden omkring dig, fri for karakterer og eksamen. Uanset om du vælger et langt eller et kort kursus, er Krogerup lig uddannelse af høj kvalitet båret af nysgerrighed og begejstring plus skov og hav, fest og farver, rejser, diskussioner, nye venskaber, foredrag, fodbold i parken, morgensang og meget mere.

KROGERUPS HISTORIE OG NUTID

Da professor Hal Koch 1. december 1946 tog ordet til åbningen af Krogerup Højskole, var det under overværelse af Kronprins Frederik, Kronprinsesse Ingrid, statsminister Knud Kristensen samt repræsentanter fra både arbejdsmarkedets parter og landbruget. Det prominente fremmøde skyldtes, at åbningen af Krogerup Højskole var del af en demokratisk oprustning efter Anden Verdenskrig. De gamle højskoler havde spillet en central rolle i den nationale genopretningsproces efter 1864 og i det uddannelsesmæssige og kulturelle løft af almuen – og nu var håbet, at Krogerup som en ny medborgerskole skulle uddanne de fremtidige generationer til at værne om og udvikle det danske demokrati.

I dag er Danmark ikke truet af fascismen fra syd eller kommunismen fra øst, men demokratiet kan stadig ikke tages for givet. Mange tager ikke del i demokratiet, den offentlige samtale forvitrer og opbakningen til demokratiet er mange steder i Vesten faldende – blot for at nævne nogle få urovækkende fakta. Hal Koch insisterede på, at demokratiet “ikke er en sejr, som er vundet, men en kamp, som stadig går på”, og netop derfor skulle der drives højskole på Krogerup; for at uddanne de nye generationer i demokrati som både styre- og livsform. Det var ambitionen dengang – og det er ambitionen den dag i dag. Krogerups mission er, kort fortalt, at fremelske ansvarlighed for verden blandt vores elever, at give dem redskaber til at agere som samfundsborgere, og – ikke mindst – at fylde eleverne med selvværd og mod til at tage del i det samfund, de er del af.

Krogerup var oprindeligt en bondegård, hvis mere glorværdige historie begyndte i 1661, da Hans Rostgaard af Christian IV fik kongeligt skøde på ejendommen for sin indsats i svenskekrigene. Herefter udviklede flere generationer og familier herregården Krogerup, indtil staten i 1942 overtog bygningerne for i 1946 at overdrage hovedbygningen til Hal Koch og kredsen omkring Dansk Ungdomssamvirke. Højskolens indvielse fandt således sted ved indgangen til dansk møbelkunsts storhedstid, og det var Børge Mogensen, der i forbindelse med etableringen af elevfløjene fik til opgave at indrette højskolens værelser og møblere skolen.

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

Telefon: 49 19 03 80
mail: kontoret@krogerup.dk

Kontoret er åbent alle hverdage
kl. 9.00-12.00

CVR: 44913216

“Krogerups mission er at fremelske ansvarlighed for og kærlighed til verden; at give elever og kursister redskaber til at agere som samfundsborgere, og – ikke mindst – at fylde eleverne med selvværd og mod til, med Hal Kochs ord, at ‘indlade sig lidenskabeligt med tilværelsen’.”

Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Therese Juncker

Therese Juncker

Administrationschef

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER