I 2022 indgik Krogerup Højskole et samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland om en plan for varetagelse af naturværdierne i skolens park. Den blev fejret på ugekurset NÅR NATUREN KALDER.

Mandag d. 10. juli skulle der fejres i Krogerups park.

Anledningen var den nyligt udarbejdede naturplan, som skal danne grundlag for beslutninger om den fremtidige drift af Krogerups gamle herregårdspark med henblik på at styrke biodiversiteten. Planen lå færdig sidste år, og på vores sommerkursus NÅR NATUREN KALDER i begyndelsen af juli blev den markeret med guidet vandring rundt i parken og taler.

Fejring med taler og bobler

“Vi skal begribe, at Krogerup Højskole også er egetræernes liv, et hjem for de truede flagermus, og den smukke lindeallé og parkanlægget med de mange forskellige indførte arter står som levende monumenter for Krogerups historie. Krogerup lever i kraft af den økologiske og kulturelle arv, som vi bevarer og bygger videre på lige her,” sagde Sarah Hellebek, underviser på Krogerup, i sin tale til arrangementet. Sarah har været en af de ledende figurer i samarbejdet med naturrådgivningsvirksomheden Natur360, der står bag naturplanen.

Gamle træer livsvigtige levesteder

Årsagen til udarbejdelsen af naturforvaltningsplanen er den unikke og yderst sjældne natur, der omkranser højskolen. Parken omkring Krogerup rummer både levesteder og fødekilder for mange forskellige, herunder sjældne og truede, dyre- og plantearter.

Her spiller især parkens store, gamle egetræer, både levende og døde, der er sjældne i det danske landskab, en essentiel rolle.

I parken er de mange gamle træer nemlig gode eksempler på, hvordan sådan nogle stadig har kæmpe værdi og kan leve i hundredvis af år, selvom de er hule. De bliver i stedet levested for svampe og andre organismer, der nedbryder træets døde kerne, mens barken udadtil står intakt og sikrer, at træets krone fortsat forsynes med vand og næring.

Udstikker retning for fremtidig drift

Med planen får skolen en referenceramme, der skal være med til at udpege retningen for fremtidige beslutninger om driften af parken for at sikre områdets biodiversitet, samtidig med at der tages højde for, at skolen er et levende sted, hvor kursister, elever og byens borgere færdes.

Du kan læse meget mere om skolens park på denne side, hvor du også finder et link til selve naturforvaltningsplanen i dens fulde omfang.

Billeder i artiklen fra fejringen af naturplanen i uge 28 på NÅR NATUREN KALDER. Fotocredit: Iben Madsen Lind.

Kontakt os

+45 49 19 03 80

kontoret@krogerup.dk

Therese Juncker

Therese Juncker

Administrationschef

KONTAKT

Krogerup Højskole
Krogerupvej 13
3050 Humlebæk

CVR: 44913216
EAN: 5790002583926
Telefon: 49 19 03 80
E-mail: kontoret@krogerup.dk

Kontortid: 9.00-12.00

NYHEDSBREV

Se det seneste nyhedsbrev HER